Pražské jaro

Výběr textů:

 1. VRÁNA, Karel. Narušený dialog. Studie, 1968, č. 16, s. 171–188.
 2. JANÝR, Přemysl. Proti svaté alianci strachu. Listy, 1971, roč. I, č. 1, s. 29–32.
 3. HEJZLAR, Zdeněk. Vysočanský XIV. sjezd KSČ. Listy, 1971, roč. I, č. 3, s. 14–17.
 4. PREISNER, Rio. Blouznivci našich úhorů. Svědectví, 1971, roč. XI, č. 42, s. 249–254.
 5. GOLDSTÜCKER, Eduard. Zamyšlení po pěti letech. Listy, 1973, roč. III, č. 5–6, s. 17–19.
 6. PELIKÁN, Jiří. Pražské jaro a jeho význam pro socialistickou teorii a praxi. Listy, 1973, roč. III , č. 1, s. 32–37.
 7. PELIKÁN, Jiří. Nová situace – nové možnosti. Listy, 1973, roč. III , č. 4, s. 5–9.
 8. MLYNÁŘ, Zdeněk. Hledat řešení (úryvek z knihy). Listy, 1975, roč. V, č. 7, s. 48–52.
 9. POKŠTEFL, Josef. Pražské jaro: Předpoklady, reality, výhledy. Svědectví, 1971, roč. XI, č. 42, s. 231–238.
 10. TIGRID, Pavel. Sláva a pád sentimentálního marxisty: Alexander Dubček. Svědectví, 1969, roč. X, č. 37, s. 71–108.
 11. PACHMAN, Luděk. Porážky se mohou změnit ve vítězství: šance křesťanství v Československu. Studie, 1975, č. 41–42, s. 375–379.
 12. DALIMIL (A. J. Liehm). Strašidlo dubčekismu. Listy, 1976, roč. VI, č. 2, s. 10–12.
 13. GLEBŇER, J. (Jiří Vančura) Okupace? Ano, okupace. Listy, 1977, roč. VII, č. 1, s. 14–16.
 14. HÜBL, Milan. Odkaz roku 1968. Listy, 1978, roč. VIII, č. 1, s. 1–5.
 15. HEJZLAR, Zdeněk. Z čeho se rodilo pražské jaro? Listy, 1978. roč. VIII, č. 1, s. 8–11.
 16. TIGRID, Pavel. V mém zrodu je můj zánik, aneb pražské jaro trochu jinak. Svědectví, 1978, roč. XV, č 57, s. 135–140.
 17. MLYNÁŘ, Zdeněk, TIGRID, Pavel. Nad rozbitým džbánem jedné politiky. Svědectví, 1979, roč. XV, č. 58, s. 233–256.
 18. KOŘÁN, Vojtěch. Čitelné a slyšitelné. Svědectví, 1981, roč. XVI, č. 63, s. 471–482.
 19. TIGRID, Pavel. Na počátku by měl být počátek. Svědectví, 1983, roč. XVII, č. 68, s. 723–728.
 20. HEJZLAR, Zdeněk. Dvacáté výročí. Listy, 1988, roč. XVIII, č. 5, s. 1–4.
 21. REIMAN, Michal. Pražské jaro – věci podstatné, věci vedlejší. Listy, 1988, roč. XVIII, č. 2, s. 13–15.
 22. REJCHRT, Miloš. Rok 1968 a dnešek. Listy, 1988, roč. XVIII, č. 1, s. 43–45.
 23. JIČÍNSKÝ, Zdeněk. Pražské jaro a jeho kritiky. Listy, 1988, roč. XVIII, č. 4, s. 14–16.