Diskuze "Právo na dějiny"

Výběr textů:

 1. Dokument Charty 77 č. 11/84 „Právo na dějiny“ (Václav Benda, Jiří Ruml, Jana Sternová, Rudolf Battěk). Informace o Chartě, 1984, č. 4, s. 3–10.
 2. HÜBL, Milan. Svár dvou pojetí českých dějin. Informace o Chartě, 1987, č. 7–8, s. 26–27.
 3. MEZNÍK, Jaroslav. Kritický komentář k dokumentu Charty 77 č. 11/84 „Právo na dějiny“. Informace o Chartě, 1984, č. 11, s. 22–29.
 4. MALÝ, Radomír. K diskuzi o dokumentu Charty 77 č. 11/84 „Právo na dějiny“. Informace o Chartě, 1985, č. 1, s. 22–29.
 5. ŠABATA, Jaroslav. Dodatečná poznámka k diskuzi o dokumentu Charty 77 „Právo na dějiny“. Informace o Chartě, 1985, č. 2, s. 8–10.
 6. KOHOUT, Luboš. Odpovědnost historika vůči dějinám i budoucnosti národů Československa. Informace o Chartě, 1984, č. 9, s. 9–13.
 7. JEHLIČKA, Ladislav. Hlasy k českým dějinám. Střední Evropa, 1985, č. 2, s. 98–114.
 8. Autoři dokumentu Právo na dějiny. Dějiny a dějepisectví jako kulturní fenomény. Střední Evropa, 1985, č. 2, s. 115–131.
 9. UHL, Petr.  Mluvčím Charty 77 Václavu Bendovi, Jiřímu Rumlovi a Janě Šternové. Hlasy k českým dějinám, 2006, s. 60–65.
 10. BĚLOHRADSKÝ, Václav. Dvě poznámky k jednomu dokumentu. Svědectví, 1985, roč. XIX, č. 76, s. 817–826.
 11. JEHLIČKA, Ladislav. Ještě k polemice o Právo na dějiny – trochu jinak. Svědectví, 1985, roč. IX, č. 75, s. 595–611.
 12. ŠAMALÍK, František. O integrálním katolicismu a Durychově pojetí českých dějin. Hlasy k českým dějinám, 2006, s. 86–93.
 13. UHL, Petr K dodatečné poznámce Jaroslava Šabaty. Hlasy k českým dějinám, 2006, s. 110–113.
 14. UHL, Petr. O třech nepoctivostech autorů Práva na dějiny. Hlasy k českým dějinám, 2006, s. 167–176.
 15. TESAŘ, Jan. Problém politický. Hlasy k českým dějinám, 2006, s. 297–302.