Reflexe češství - Smysl českých dějin

Výběr textů:

 1. TOMÁŠ, Petr. Ještě k české povaze. Svědectví, 1974, roč. XII, č. 47, s. 433–450.
 2. JELÍNEK, Ivan. Malý národ s velkými myšlenkami. Studie, 1968, č. 16, s. 163–171.
 3. JÁNSKÝ, R. Řeč na symposiu o J. A. Komenském. Studie, 1972, č. 29, s. 627–642.
 4. PITHART, Petr. Pokus o vlast. Svědectví, 1979, roč. XV, č. 59, s. 445–464.
 5. SÝKORA, Jan. Pithartův “Pokus o vlast“ a totalitní tendence v Chartě 77. Kritický sborník, 1982, č. 1, s. 67–85.
 6. KOMÁRKOVÁ, Božena. „Česká otázka“ – tehdy a dnes. Svědectví, 1985, roč. XIX, č. 76, s. 793–816.
 7. KOMÁRKOVÁ, Božena. Několik poznámek k Pithartově „Pokusu o vlast“. Svědectví, 1980, č. 62, s. 401–406.
 8. VOHRYZEK, Josef. Zestátněná vlast. Svědectví, 1980, č. 62, s. 397–401.
 9. SMOLA, Ferdyš. O Češích, katolících i protestantech, a o dějinách. Prostor, 1986, č. 7, s. 44–75.
 10. BELÁK-BERGER, Karol. Akým smerom? Úvaha o českých dějinách a dnešku. Svědectví, 1986, roč. XX, č. 80, s. 829–836.
 11. HEIDLER, Alexander. Ekumenický pohled na české duchovní dějiny. Studie, 1972, č. 29, s. 620–626.
 12. PREISNER, Rio. K fenomenologii sporů o smysl českých dějin. Studie, 1972, č. 29, s. 664–694.
 13. PATOČKA, Jan. Vlastní glosy ke „kacířským esejům“. Studie, 1981, č. 76–77, s. 375–384.
 14. KUSÍN, Vladimír, V., O demokratičnosti v českém národním charakteru. Studie, 1981, č. 76–77, s. 424–429.
 15. ŠIMSA, Jan. Nedokončené zamyšlení nad Masarykovou Českou otázkou. Studie, 1980, č. 70, s. 373–378.
 16. VOŘÍŠEK, Rudolf. Úpadek a sláva českých dějin. Střední Evropa, 1986, č. 5, s. 6–28.
 17. MALÝ, Radomír. Má „smysl českých dějin“ ještě nějaký smysl.  Střední Evropa, 1986, č. 5, s. 29–49.