Normalizace československé společnosti: mechanismus a povaha nového režimu

Výběr textů:

 1. NEŽÁRKA, Jiří (Jiřina Šiklová). Morální situace konsolidovaného občana. Listy, 1973, roč. III, č. 5–6, s. 1–4.
 2. MOLDAU, Georg (Jiřina Šiklová). Vysoká náročnost – nejlepší zbraň. Listy, 1974, roč. IV, č. 1, s. 1–4.
 3. HOMO. Nejlepší zbraň? Listy, 1974, roč. IV, č. 3,  s. 28–29.
 4. NEŽÁRKA, Jiří (Jiřina Šiklová). Režim, který má strach. Listy, 1976, roč. VI, č. 4, s. 4–5.
 5. BOHEMICUS (Jan Štern). Zima v Československu. Listy, 1973, roč. III, č. 1, s. 9–12.
 6. MORAVUS. Mechanismus konsolidace. Listy, 1974, roč. IV, č. 2, s. 44–47.
 7. NOVÁK, Jan. Československo a svět. Listy, 1974, roč. IV, č. 3, s. 1.
 8. *** (Milan Šimečka). Obnovení pořádku. Svědectví, 1978, roč. XIV, č. 56, s. 639–658.
 9. ŠIMEČKA, Milan. Společenství strachu. Svědectví, 1980, roč. XV, č. 60, s. 673–676.
 10. HAVEL, Václav. Moc bezmocných, 1978.
 11. REIMAN, Michal. 100 dní Miloše Jakeše. Listy, 1988, roč. XVIII, č. 4, s. 18–20.
 12. PECHÁČEK, Jaroslav. Normalizace podle moskevského stylu. Studie, 1978, č. 58, s. 241–253.
 13. KUSÝ, Miroslav. Augiášov chliev reálného socializmu (Úryvok zo štúdie). Listy, 1984, roč. XIV, č. 1, s. 28–34.
 14. GAŠPAR, Vladimír. Pomer k pomerom v Augiašovem chlieve. Listy, 1984, roč. XIV, č. 6, s. 52–54.
 15. OSWALD, Karel. „Augiášův chlév“ jako nesmazatelná pečeť socialismu? Listy, 1985, roč. XV, č. 5, s. 28.