Reflexe přestavby v Československu

Výběr:

 1. MLYNÁŘ, Zdeněk. Můj spolužák Michail Gorbačov. Listy, 1985, roč. XV, č. 4, s. 22–24.
 2. SLÁNSKÝ, Rudolf. Změny v Moskvě – změny v Praze? Listy, 1985, roč. XV, č. 6, s. 1–6.
 3. MLYNÁŘ, Zdeněk. Reforma v SSSR začala. Listy, 1986, roč. XVI, č. 2, s. 3–4.
 4. SOCHOR, Lubomír. Gorbačovova revoluce hlav a srdcí. Listy, 1986, roč. XVI, č. 6, s. 23–25.
 5. HEJZLAR, Zdeněk. Naděje a varování na prahu roku 1987. Listy, 1987, roč. XVII, č. 1, s. 8–9.
 6. MLYNÁŘ, Zdeněk. Východisko a možnosti. Listy, 1987, roč. XVII, č. 1, s. 42–44.
 7. ŠIMEČKA, Milan. Nové myšlení. Listy, 1987, roč. XVII, č. 1, s. 54–56.
 8. UHL, Petr. Lidská práva a politická revoluce. Listy, 1987, roč. XVII, č. 1, s. 68–73.
 9. MLYNÁŘ, Zdeněk. Gorbačov v Brežněvově objetí. Listy, 1987, roč. XVII, č. 2, s. 1–4.
 10. SLÁNSKÝ, Rudolf. Přebudování hospodářského mechanismu — nikoli reforma hospodářství. Listy, 1987, roč. XVII, č. 2, s. 16–19.
 11. KOSTA, Jiří. O reformovatelnosti sovětských systémů. Listy, 1987, roč. XVII, č. 2, s. 21–26.
 12. HÁJEK, Jiří, KADLEC, Vladimír. Přestavba také u nás? Listy, 1987, roč. XVII, č. 2, s. 28–31.
 13. CÍSAŘ, Čestmír. K čemu jakési krasobruslení? Listy, 1987, roč. XVII, č. 2, s. 53–55.
 14. AZ (Zdislav Šulc). Přestavba nebo přestrojení? Listy, 1987, roč. XVII, č. 4, s. 9–14.
 15. RUML, Jiří. Perestrojka. Listy, 1987, roč. XVII. č. 4, s. 15–16.
 16. ŠIK, Ota. Gorbačovova reforma a její předpoklady. Listy, 1987, roč. XVII, č. 5, s. 10–15.
 17. CÍSAŘ, Čestmír. Přitvrzený reformní kurs. Listy, 1987, roč. XVII, č. 4, s. 16–21.
 18. HÜBL, Milan. „Glasnost“ v různém pojetí a interpretaci. Listy, 1988, roč. XVIII, č. 1, s. 26.
 19. ŠTERN, Jan. Strašidlo plurality obchází východní Evropu. Listy, 1988, roč. XVIII, č. 2, s. 25.
 20. SLÁMA. Jiří. Čs. reforma z 60. let a současné reformní pokusy. Listy, 1988, roč. XVIII, č. 2, s. 58–62.
 21. PELIKÁN, Jiří. Gorbačov, evropská levice a Pražské jaro. Listy, 1988, roč. XVIII, č. 4, s. 1–2.
 22. JIČÍNSKÝ, Zdeněk. Pražské jaro a jeho kritiky. Listy, 1988, roč. XVIII, č. 4, s. 14–16.
 23. HORSKÝ, Vladimír. Gorbačov zajedno s pražskými organizátory? Listy, 1988, roč. XVIII, č. 4, s. 52–55. 
 24. JIČÍNSKÝ, Zdeněk. O sovětské přestavbě. Listy, 1989, roč. XIX, č. 2, s. 50–57.