Jaroslav Suk (27. prosince 1948) je  lingvista a autor slangových slovníků.

Ve 12 letech odjel s rodiči, dopisovateli ČTK, do Moskvy, kde ukončil základní a střední školu a jeden rok novinářské fakulty. V Praze pak působil jako studentský aktivista ve stávkových výborech a člen podzemního Hnutí revoluční mládeže. Po okupaci v r. 1968 byl 2 roky vězněn, následně se účastnil opozičních aktivit, mj. se svou ženou Dagmar vydával samizdat v nakladatelství Krtek a Datel. Solidarita s pronásledovaným undergroundem, na které se podílel, přerostla v Chartu 77. Autor byl mezi jejími prvními signatáři a mezi zakládajícími členy Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných. V akci StB „Asanace“ byl donucen k emigraci. Pobytu v zahraničí využil k podpoře opozičních aktivit v Československu, Rusku i jinde. Ve švédském exilu mohl také dostudovat a učil na různých stupních od školky po univerzitu. Nyní se zabývá jazykovými překlady.

Zdroje: