Rudolf Slánský mladší (6. února 1935 – 17. dubna 2006) byl disident, signatář Charty 77 a po sametové revoluci československý, později český diplomat.

V 60. letech 20. století byl členem KSČ, po roce 1969 byl vyloučen. Poté až do pádu komunistického režimu se aktivně podílel na práci v disentu. Od roku 1990 do roku 1996 působil jako velvyslanec v Rusku. V té době se mj. podílel na zrušení Varšavské smlouvy. Mezi lety 1997 až 2004 pracoval jako velvyslanec na Slovensku. Byl synem popraveného generálního tajemníka KSČ Rudolfa Slánského.

Zdroj: