Milan Šimečka (7. dubna 1930  – 23. září 1990) byl český a slovenský filosof a literární kritik.

Po maturitě 1949 vystudoval českou a ruskou literaturu na filosofické fakultě v Brně, absolvoval 1953. Poté se stal odborným asistentem na Komenského univerzitě v Bratislavě, odkud v roce 1958 odešel na VŠ múzických umění, kde se i habilitoval. Byl členem KSČ a na uvedených školách vyučoval marxistickou filozofii. V roce 1970 byl pro své postoje nucen opustit univerzitní půdu a pracovat v manuálních profesích. V roce 1981 byl v akci StB „Francouzský kamion“ obviněn za údajný trestný čin podvracení republiky (§98 odst. 1, 2 písm. a, b) a vzat do vyšetřovací vazby v Bratislavě a v Praze-Ruzyni, kde byl držen od 6. května 1981 do 27. května 1982. Po listopadu 1989 se stal předsedou Rady konzultantů prezidenta V. Havla.

Zdroj: