Luděk Rychetník (1933 – 2017) byl česko-britský ekonom.

Vyrostl v Českých Budějovicích. Maturoval na reálném gymnasiu, vystudoval Vysokou školu ekonomickou, obor ekonomické statistiky, a pak na VŠE učil na katedře statistiky a matematického programování. V šedesátých letech strávil akademický rok na Univerzitě v Oslu. Po návratu se zúčastnil diskusí o ekonomické reformě. V září 1968 emigroval s rodinou do Švýcarska a od ledna 1969 se usadili v Oxfordu ve Velké Británii. Pracoval na ekonometrickém výzkumu na St. Antony’s College, pak učil na oxfordské Brookesově univerzitě a od roku 1973 na univerzitě v Readingu na katedře socio¬logie a Centru evropsko-asijských studií, kde je dodnes přidruženým členem. Po ¬dobu emigrace sledoval vývoj hospodářství v ČSSR a publikoval studie o něm. Od roku 1990 pravidelně navštěvoval Československo a po odchodu do důchodu z Readingu pravidelně střídal pobyt v Oxfordu s pobytem v Praze. Publikoval v anglických a českých periodikách a přednáší na Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd UK a ve společenských organizacích.

Zdroj: