Michal Reiman (14. července 1930) je český historik, specializující se na komunistický totalitarismus a politické dějiny SSSR.

Po obsazení Československa Hitlerovými jednotkami emigroval se svou matkou do Sovětského svazu, kde setrval po celou válku. Po studiu historie na univerzitě v Moskvě se vrátil do Československa, kam jej následovala i jeho pozdější žena Tamara. Jako docent československých dějin působil na Vysoké škole politické v Praze. Jeho kniha o ruské revoluci, vydaná v roce 1967, vyvolala vlnu tvrdé kritiky v Československu i v SSSR. Za své proreformní politické aktivity v době pražského jara jej postihl zákaz povolání. V roce 1976 emigroval do SRN, kde se angažoval ve skupině Listy, podporující československé opoziční hnutí. Jako profesor působil na Svobodné univerzitě v Berlíně a v letech 1995–2010 na FSV UK v Praze.

Zdroj: