Rio Preisner (13. listopadu 1925  – 2. srpna 2007) byl český katolický a konzervativně orientovaný pedagog, básník, filosof, spisovatel, překladatel a teatrolog.

Po gymnaziálních studiích v Mukačevu a v Praze (maturoval v r. 1944), pracoval do konce války jako jeřábník. V letech 1945–50 studoval na FF UK germanistiku a anglistiku; PhDr. 1950. V letech 1950–51 byl překladatelem v nakladatelství Svoboda, 1953–65 učil na Státní jazykové škole v Praze, od r. 1965 působil jako překladatel z povolání. V srpnu 1968 emigroval, v letech 1973–92 byl profesorem Department of German na Pensylvania State University v USA. Věnoval se též básnické a prozaické tvorbě a byl spolupracovníkem exilového časopisu Rozmluvy, který od r. 1982 řídil v Londýně Alexander Tomský.

Ohlas získal svými analýzami české situace (Kritika totalitarismu, Česká existence, Až na konec Česka), které vycházejí z katolických pozic a odmítají nejen jakékoli podoby marxismu, nýbrž i protestantský a masarykovský přístup k českým dějinám a české středoevropské politice. Dvousvazková Americana z let 1982–88, „filozoficko-politická a ekonomická kartografie USA“, je široce založenou reflexí struktur americké společnosti a myšlení, které z hlediska katolického subsidiarismu konfrontuje s kontextem evropským a českým. Konstatoval stále se prohlubující divergentnost Evropy a USA, které pokládal za dva různé kulturně civilizační celky.

Zdroje: