Josef Pokštefl (2. listopadu 1927 – 3. června 2013) byl českým právník, historik, novinářem a opoziční aktivista v době normalizace.

Studoval právo na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Studium ukončil v roce 1950, v roce 1969 se zde habilitoval v oblasti mezinárodního práva a mezinárodních vztahů.  V šedesátých letech působil jako asistent výzkumu v Československé akademii věd. V roce 1968 se aktivně podílel na událostech Pražského jara, po okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy, zorganizoval mimořádnou (a později zrušen) sjezd Komunistické strany Československa, který se konal dne 22. srpna 1968 a zásah odsoudila. V roce 1969 odešel do exilu do západního Německa a ztratil československé občanství. Žil v Kolíně nad Rýnem, kde pracoval jako výzkumný pracovník a později jako politický komentátor německého rozhlasu. Pracoval také  jako redaktor časopisu Listy.

Zdroje: