František Pinďák  (21. 10. 1930 – 8. 4. 1991) byl vědecký pracovník v oblasti ekonomiky východní Evropy a literární historik evropských literatur. Byl spoluredaktor zahraničních časopisů a profesor na univerzitě v Rotterdamu. V roce 1989 se zasloužil o obnovení Čs. Orla.