Luděk Pachman (11. května 1924– 6. března 2003) byl československý a od roku 1972 německý mezinárodní šachový velmistr, šachový teoretik, pedagog, publicista a politický aktivista.

Ačkoli byl zprvu komunistou, po událostech roku 1968 změnil přesvědčení a stal se aktivním antikomunistou a vstoupil do katolické církve. Byl několikráte zatčen, vězněn, mučen a nakonec roku 1972 donucen emigrovat do Spolkové republiky Německo, kde vedle šachové činnosti působil i v emigrantských politických kruzích a v západoněmecké CDU-CSU. V roce 1976 mu bylo odebráno československé občanství, a tak reprezentoval SRN na šachové olympiádě a roku 1978 se stal mistrem SRN. V Německu také působil jako šéfredaktor časopisu Das Schach-Archiv, byl stálým spolupracovníkem deníku Die Welt a dalších německých listů. Po sametové revoluci se vrátil do vlasti a zapojil do politických kampaní KDU-ČSL. Před rozpadem Československa mluvil o možnosti opětovného připojení Podkarpatské Rusi.

Zdroj:

Odkazy: