Václav Malý ( 21. září 1950) je římskokatolický duchovní a pomocný biskup pražský.

Narodil se 21.9.1950 v Praze. Po absolvování gymnázia  Na Zatlance studoval v letech 1969-1976 na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Litoměřicích, na kněze byl vysvěcen 26.6.1976 v Praze. V letech 1976-1978 byl kaplanem ve Vlašimi a Plzni. V únoru 1977 podepsal Chartu 77, v roce 1978 se stal členem Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných. Od ledna 1979 byl bez státního souhlasu, pracoval jako zeměměřičský figurant. V květnu byl 1979 zatčen, obviněn z podvracení republiky a ve vazbě byl držen do prosince 1979. V letech 1980-86 pracoval jako topič v pražských hotelech. V letech 1981-1982 byl mluvčím Charty 77, v roce 1989 mluvčím Občanského fóra. Od r. 1990 do r. 1991 spravoval farnost sv. Gabriela, v letech 1991-1996 byl farářem u sv. Antonína v Holešovicích. 1.12.1996 byl jmenován kanovníkem Metropolitní kapituly u sv. Víta a 3.12.1996 titulárním biskupem marcelliánským a světícím biskupem pražským. Svěcení přijal 11.1.1997 v Praze. Roku 1998 mu byl propůjčen Řád T. G. Masaryka III. třídy, je rovněž nositelem Čestné medaile Tomáše Garrigua Masaryka za věrnost jeho odkazu, kterou mu udělilo v Sukově síni Rudolfina Masarykovo demokratické hnutí (14. září 1997). Dne 8. března 2012 se stal prvním laureátem Ceny Arnošta Lustiga.Václav Malý je zakládajícím členem a členem správní rady Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové.

Zdroje:

Odkazy:

Videa: