Jiří Lederer (15. července 1922 – 12. října 1983) byl český rozhlasový a televizní kritik, novinář a publicista, esejista, spisovatel.

Aktivně se zúčastnil Pražského jara, po invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa byl vězněn komunistickým režimem. V 70. letech se výrazně angažoval v čs. disentu; V letech 1970, 1972–73 a 1977–80 byl vězněn. V roce 1980 byl v rámci akce Asanace donucen k emigraci do Spolkové republiky Německo. V samizdatu a v zahraničí vydal několik publicistických a esejistických knih (České rozhovory, Kolín nad Rýnem 1979; Když se řekne Voskovec – Když se řekne Werich, tamtéž 1982; Mé Polsko, tamtéž 1982); posmrtně vyšla jeho knížka Jan Palach. Zpráva o životě, činu a smrti českého studenta (Praha 1990).

Zdroje:

Odkazy: