Marie Neudorflová-Lachmanová  (5.května 1940) je česká historička a politoložka,  specializuje se na české dějiny 19. století, osobnost T. G. Masaryka a dějiny ženského hnutí.

Zdroj: