Karel Kaplan (28. srpna 1928) je český historik specializující se na dějiny poválečného Československa.

Vystudoval dějiny politického vývoje Československa po druhé světové válce, poté působil jako konzultant pro historii v aparátu ÚV KSČ. Toto umístění mu umožnilo přístup k tajným archívům, včetně přísně utajovaných archívů Státní bezpečnosti. V druhé polovině 60. let se stal zástupcem ředitele Historického ústavu ČSAV a angažoval se ve prospěch Pražského jara. Po jeho potlačení byl vyhozen z práce i komunistické strany a v roce 1972 byl zatčen a krátce držen ve vazbě. K plánovanému procesu s ním nakonec nedošlo. V roce 1976 legálně odjel do Spolkové republiky Německo, kam si odvezl údaje získané z tajných archivů. V roce 1977 mu bylo odebráno československé státní občanství. V exilu spolupracoval s Collegiem Carolina v Mnichově, Hlasem Ameriky, BBC, Deutsche Welle a Svobodnou Evropou. Po rozpadu komunistického režimu v Československu se vrátil a 1. října 1990 se stal pracovníkem Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR. Dne 28. října 2008 mu prezident Václav Klaus udělil medaili Za zásluhy o stát v oblasti vědy.

Zdroj:

Odkazy: