Erika Kadlecová  (20. 6. 1924)

Vystudovala filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a v aspirantuře působila na Akademii společenských věd v Moskvě. Ve vědecké práci se zabývala sociologií náboženství: výsledky jejích prací byly publikovány nejen v Československu a socialistických zemích, ale i v západní Evropě a v USA. V roce 1968 řídila sekretariát pro věci církevní při ministerstvu kultury. Po roce 1968 odešla z KSČ a v roce 1977 podepsala Chartu 77.

Zdroj:

Odkazy: