Robert Havemann (11. března 1910 – 9. dubna 1982) byl chemik a východoněmecký disident.

V letech 1929 až 1933 studoval chemii v Berlíně a Mnichově a poté získal doktorát z fyzikální chemie v Institutu Kaiser Wilhelm.  V roce 1932 Havemann vstoupil do Komunistické strany Německa (KPD). V roce 1943 byl zatčen gestapem. Dostal trest smrti, ale jeho poprava byla odložena kvůli zásahu bývalých kolegů, kteří trvali na tom, že Havemann byl stejně důležitý jako jeho práce na chemických zbraních, a že je ho stále potřeba pro výzkumné účely. Jeho poprava byla tím pádem mnohokrát odkládána  a Havemann tak válku přežil.  Po válce se stal vedoucím administrativy v Kaiser Wilhelm Institute for Physical Chemistry and Electrochemistry v Berlíně, avšak v roce 1948 byl propuštěn z pozice kvůli politickému tlaku amerických úřadů v západním Berlíně. Pokračoval ve vědecké práci v institutu, dokud v lednu 1950 nebyl z laboratoře vykázán. Poté se stal profesorem fyzikální chemie na Humboldtově univerzitě v Berlíně.  V roce 1963  byl vyloučen z vládnoucí strany a byl oficiálně odvolán z univerzity kvůli rozhovoru, který poskytl západoněmeckým novinám.
Vzhledem k tomu, že pokračoval ve své kritice socialismu byl v roce 1976 ve svém domově v obci Grünheide zatčen. Věznění pokračovalo až do jeho smrti v roce 1982. V roce 1989 byl politicky rehabilitován. V roce 2005 byl Havemann oceněn titulem Spravedlivý mezi národy izraelským památníkem holocaustu Yad Vashem.

Zdroje: