Jiří Gruša (10. listopadu 1938 – 28. října 2011) byl český básník, prozaik, překladatel, literární kritik, diplomat a politik.

Narodil se v rodině technického úředníka. Vystudoval na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy filozofii a historii. Po dvouleté vojenské službě působil jako redaktor a spisovatel v různých časopisech např. Tvář (spoluzakladatel), Sešity pro mladou literaturu (zakladatel), Nové knihy, Výběr z nejzajímavějších knih, Zítřek. Po zákazu časopisu Sešity v roce 1969 byl obviněn pro zveřejňování pornografie v části svého románu Mimner (časopisecky). Přestože vyšetřování bylo zastaveno, autor ve své literární činnosti nesměl pokračovat. Poté pracoval v letech 1969 – 1980 u různých stavebních podniků. V roce 1978 byl vazebně vězněn pro pobuřování prostřednictvím svého románu Dotazník. Tehdy také podepsal Chartu 77. V roce 1981 založil s Ludvíkem Vaculíkem samizdatovou edici Petlice. V té době získal literární stipendium a odcestoval do USA. Návrat do vlasti mu však nebyl umožněn, bylo mu odebráno čs. státní občanství. Nucenou emigraci prožil Jiří Gruša převážně ve Spolkové republice Německo a věnoval se literární činnosti jako spisovatel, překladatel a publicista v češtině i němčině. Po znovunabytí občanství byl Jiří Gruša jmenován československým a později českým velvyslancem v Německu, později v Rakousku. Od června 1997 do ledna 1998 zastával post ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR ve druhé Klausově vládě (jako nestraník). V letech 2003 až 2009 byl prezidentem mezinárodního centra PEN klubu.

Zdroje: