Karel Palek, pseudonymem též Petr Fidelius, či Daniel Bohdan (* 1948) je český esejista, filolog, lingvista, editor a kritik.

Vystudoval filologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Za normalizace se živil jako topič. V 70. a 80. letech se zabýval sémantickou stránkou jazyka komunistické propagandy. Spoluredigoval samizdatový časopis Kritický sborník. Po listopadu 1989 se stal jeho výkonným redaktorem a později i editorem. Od roku 1990 působí jako redaktor na volné noze. V současné době píše časopisecky publikované statě týkající se aktuálních otázek vývoje českého pravopisu. Byl oceněn výroční cenou Nadace Český literární fond (NČLF) za rok 2001. Vyučuje též na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze.

Zdroj: