Grzegorz Białkowski (8. prosince 1932 – 29. června 1989) byl polský fyzik, básník a filozof, profesor a rektor Varšavské univerzity.

V roce 1955 absolvoval Varšavskou univerzitu. Již během studií na vysoké škole začal pracovat na univerzitě v Ústavu teoretické fyziky. V roce 1959 získal doktorát,  v roce 1965 habilitaci. Od roku 1971 působil jako docent a od roku 1977 byl profesorem. V roce 1985 byl zvolen rektorem Varšavské univerzity. Jako host přednášel na italských, německých, sovětských, amerických, francouzských, švýcarských a dalších univerzitách. Aktivně působil jako poradce vlády Wojciecha Jaruzelského. Zúčastnil se jednání u kulatého stolu na straně Solidarity. Dne 4. června 1989 byl zvolen senátorem prvního funkčního období v provincii Piotrków. Zemřel po 25 dnech na následky infarktu (ještě před složením přísahy).

Zdroj: