Karel Bartošek (30. června 1930 – 9. července 2004) byl český a po emigraci francouzský historik a publicista.

Pocházel z dělnické rodiny, v mládi vstoupil do  KSČ a napsal několik velice tendenčních prokomunistických knih, především publikaci Američané v západních Čechách (1953), která pojednávala o „řádění a protilidové činnosti“ amerických  vojáků (označovaných za okupanty) v  Plzni a v okolí po osvobození tohoto regionu. Vystudoval historii naFilozofické fakultě Univerzity Karlovy, stal se zde profesorem a v letech 1960 – 1970 byl členem ČSAV. Ve své odborné práci se zaměřoval především na novodobé české dějiny. S komunistickou ideologií se ale postupně rozešel. Významně se angažoval během Pražského jara 1968 a následně byl vyloučen z KSČ. Poté pracoval jako pomocný dělník u Vodních staveb a v roce 1972 byl šest měsíců vězněn. V roce 1977 podepsal Chartu 77. Roku 1982 poté, co StB poslala jeho rodině domů rakev s tím, že je mrtev, emigroval do Francie.  Následující rok byl zbaven československého občanství. Ve Francii byl do roku 1996 vědeckým pracovníkem Ústavu pro soudobé dějiny v Paříži. Roku 1999 se podílel jako jeden ze spoluautorů na vydání Černé knihy komunismu, která se pokouší shrnout rozličné zločiny (vraždy, deportace, mučení atd.), jejichž pachatelem jsou orgány komunistických států.

Zdroje:

https://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_Barto%C5%A1ek

Odkazy:

https://vltava.rozhlas.cz/karel-bartosek-z-papirku-1973-74-15-5028570

https://art.ihned.cz/knihy/c1-64831390-karel-bartosek-z-papirku

http://www.radio.cz/cz/rubrika/historie/odesel-karel-bartosek-pavel-kohout-historicke-vedy