Bibliografie je výběrová a má orientační a didaktický charakter. Zájemce o komplexní bibliografické údaje odkazujeme na online katalogy a knižní, časopisecké a bibliografické báze přístupné z internetových stránek Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, z nichž byl náš výběr pořízen (http://www.usd.cas.cz/knihovna/) a rovněž upozorňujeme na bibliografie vydané v našem Ústavu knižně (http://www.usd.cas.cz/publikace/).

Bibliografie k dílčím tématům lze najít v některých profilových publikacích (viz například Soupis literatury o Chartě 77 v knize CÍSAŘOVSKÁ, Blanka – PREČAN, Vilém (eds.): Charta 77: Dokumenty 1977–1989. Sv. 3 – Přílohy. Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., Praha 2007, s. 421–475; elektronicky přístupné na http://www.csds.cz/cs/charta77/www.csds.cz/cs/2166-DS/version/17/part/15/data/Charta%2077%20Dokumenty%201977-1989.pdf) nebo na webových stránkách spřízněných institucí (viz například online katalog exilových publikací v Libri prohibiti – http://www.libpro.cz/cs/knihovna/fondy/exil).

 

1. „About theatre“: texts from the samizdat periodical with the same name. Stockholm : Charta 77 Foundation, 1989.

2. 80: Jiří Dienstbier ve vzpomínkách. Praha : Rada pro mezinárodní vztahy, 2017. ISBN 978-80-904755-9-5.

3. Acta persecutionis: a document from Czechoslovakia = ein Dokument aus der Tschechoslowakei: presented to the XIVth Internationale congress of historical sciences, San Francisco August 1975. San Francisco : [s.n.], 1975.

4. Agethen, Manfred, Buchstab, Günter. Oppositions- und Freiheitsbewegungen im früheren Ostblock. Freiburg im Breisgau : Herder, 2003. ISBN 3-451-20193-3.

5. Akce Delta: disidenti proti diktature (1981-1982). Praha : Danubius, 2009. ISBN 978-80-901768-8-1.

6. Almanach: 40. výročí založení K-231 30. března 2008. Praha : Vydala Konfederace politických vězňů v nakl. Eva-Milan Nevole, [2009].

7. Balogh, Alexander. Ján Langoš: strážca pamäti. Bratislava : Artforum, 2016. ISBN 9788081501647.

8. Balun, Peter. 1988: rok pred zmenou : zborník a dokumenty. Bratislava : Ústav pamäti národa, 2009. ISBN 978-80-89335-13-8.

9. Bárta, Jan. Dana Němcová: lidé mého života. Praha : Portál, 2003. ISBN 80-7178-759-0.

10. Bárta, Milan, Břečka, Jan, Kalous, Jan. Demonstrace v Československu v srpnu 1969 a jejich potlačení. Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2012. ISBN 978-80-87211-73-1.

11. Bartošek, Karel. Z papírků: 1973-74. Praha : Paseka, 2015. ISBN 978-80-7432-600-4.

12. Battěk, Rudolf, Rybáčková, Jiřina, ed. Jako Červenej karkulák: dopisy z vězení. [Praha] : Gallery, 2002. ISBN 80-86010-63-5.

13. Battěk, Rudolf. Eseje z ostrova. Köln : Index, 1982.

14. Benda, Václav, Benda, Patrik. Noční kádrový dotazník a jiné boje: texty z let 1977-1989. Praha : Agite/Fra, 2009. ISBN 978-80-86603-85-8.

15. Benda, Václav, Bendová, Kamila. Dopisy přes mříže. Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2007. ISBN 978-80-7195-107-0.

16. Bestseller. Č. 1. Praha : Art-servis, 1990.

17. Bísek, Tomáš. Ohledávání: doma, ve Skotsku a zase doma. Praha : Kalich, 2012. ISBN 978-80-7017-173-8.

18. Bláhová, Ivana [et al.]. Oběti komunistické spravedlnosti: právní aspekty politických procesů 50. let 20. století. Praha : Auditorium, 2013. ISBN:9788087284483.

19. Blažek, Petr ed.. Opozice a odpor proti komunistickému režimu v Československu: 1968-1989. Praha : Dokořán, 2005. ISBN 80-7363-007-9.

20. Blažek, Petr, Bursík, Tomáš. Pražský proces 1979: vyšetřování, soud a věznění členů Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných: dokumenty. Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2010. ISBN 978-80-7285-124-9.

21. Blažek, Petr, ed. „Kéž je to všecko ku prospěchu obce!“: Jan Patočka v dokumentech Státní bezpečnosti. Praha : Academia, 2017. ISBN 978-80-200-2663-7.

22. Blažek, Petr, ed. Opozice a odpor proti komunistickému režimu v Československu 1968-1989. Praha : Ústav českých dějin FF UK, 2005. ISBN 80-7363-007-9.

23. Blažek, Petr, ed., Pažout, Jaroslav, ed. Nejcitlivější místo režimu: Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných pohledem svých členů: (diskusní setkání 19. října 2007). Praha : Pulchra, 2008. ISBN 978-80-904015-2-5.

24. Blažek, Petr, Laube, Roman, Pospíšil, Filip. Lennonova zeď v Praze: neformální shromáždění mládeže na Kampě 1980-1989. Praha : Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky, 2003. ISBN 80-7285-032-6.

25. Blažek, Petr, Pažout, Jaroslav. Dominový efekt: opoziční hnutí v zemích střední Evropy a pád komunistických režimů v roce 1989. Praha : Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd ČR, 2013. ISBN 978-80-7285-166-9.

26. Blažek, Petr. Tentokrát to bouchne: edice dokumentů k organizaci a ohlasům kampaně proti signatářům Charty 77 (leden – únor 1977) : sborník dokumentů vydaný k mezinárodní vědecké konferenci u příležitosti 30. výročí vzniku Charty 77, konané ve dnech 21. až 23. března 2007 v prostorách Národního muzea a FF UK v Praze. Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta : 2007. ISBN 978-80-7308-176-8.

27. Bock, Ivo, Hamersky, Heidrun, Prečan, Vilém. Samizdat: eseje. Brémy : Výzkumný ústav pro východní Evropu, 2002. ISBN 3-936604-03-7.

28. Bolton, Jonathan. Světy disentu: Charta 77, Plastic People of the Universe a česká kultura za komunismu. Praha : Academia, 2015. ISBN 978-80-200-2462-6.

29. Brikcius, Zuzana, ed. Charta story: příběh Charty 77 = the story of Charter 77. V Praze : Národní galerie, 2017. 231 stran. ISBN 978-80-7035-634-0.

30. Břeňová, Věra. Bibliografie k dějinám Československa 1969-1990: výběr knih, sborníků a článků vydaných v ČR v letech 1990-1999. Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1999. ISBN 80-85270-89-7.

31. Bugajski, Janusz. Czechoslovakia: Charter 77’s decade of dissent. New York : Praeger, 1987. ISBN 0-275-92769-5.

32. Caccamo, Francesco. Jiří Pelikán a jeho cesta socialismem 20. století. Brno : Doplněk, 2008. ISBN 978-80-7239-226-1.

33. Cesty k novembru 1989: aktivity Alexandra Dubčeka. Bratislava : Nová práca, 2000. ISBN 80-88929-20-2.

34. Cibulka, Petr, Mužáková, Karolína. Tři večery s Petrem Cibulkou: (Host 4, srpen 1987 – srpen 1988). [Brno : s.n., 1989].

35. Císař, Čestmír, Paterová, Petra. I kapky proděravějí kámen: samizdatová memoranda a jiné texty z let 1975-1989. Praha : Národní archiv, 2011. ISBN 978-80-86712-92-5.

36. Císař, Čestmír. Člověk a politik: kniha vzpomínek a úvah. Praha : ETC, 1998. ISBN 80-86006-59-X.

37. Císařovská, Blanka, Prečan, Vilém. Charta 77: Dokumenty 1977-1989. Praha : Ústav pro soudobé dějiny, 2007. ISBN 978-80-7285-085-3.

38. Cuhra, Jaroslav. Trestní represe odpůrců režimu v letech 1969-1972. Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1997. ISBN 80-85270-64-1.

39. Czaplińska, Joanna. Přidaná hodnota exilu: úvahy o české exilové literatuře po roce 1968. Praha : Academia, 2014. ISBN 978-80-200-2483-1.

40. Czech and Slovak samizdat: a catalogue of British Library holdings. London : British Library, 2003.

41. Čarnogurský, Pavol. Súboj s komunizmom. Bratislava : Kalligram, 2015. ISBN 978-80-8101-669-1.

42. Československá cesta k demokracii: chronologie událostí 1985-1989. Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1999. ISBN 80-85270-92-7.

43. ČSSR, zur Lage der Evangelischen Kirche der Böhmischen Brüder: eine Dokumentation. Küsnacht : Institut Glaube in der 2. Welt, [1978].

44. Dalberg, Dirk Mathias. Der „Versuch, in der Wahrheit zu leben“: Václav Havels Politikbegriff und politische Strategie in den Jahren 1969 bis 1989 : über herkömmliche, technische, nicht- und antipolitische Politik. Stuttgart : Ibidem, 2014. ISBN 978-3-8382-0473-4.

45. Danyel, Jürgen, Schevardo, Jennifer, Kruhl, Stephan. Transit 68/89. Berlin : Metropol-Verlag, 2009. ISBN 978-3-940938-64-0.

46. Democracy for All: The Movement for Civil Liberties : Manifesto and Other Documents : Czechoslovakia, October-November, 1988. Scheinfeld-Schwarzenberg : Čs. dokumentační středisko nezávislé literatury, 1988.

47. Denis-Tenret, Claudine. Étude comparée de discours dissidents tchécoslovaques et soviétiques (1966-1986. Mikroform. Lille : Atelier National de Reproduction des Thèses, 1999.

48. Deutscher, Tamara et al. Voices of Czechoslovak socialists. [London] : Merlin Press & Committee to Defend Czechoslovak Socialists, 1977.

49. Devátá, Markéta, ed., Suk, Jiří, ed., Tůma, Oldřich, ed. Charta 77 – od obhajoby lidských práv k demokratické revoluci 1977-1989: sborník z konference k 30. výročí Charty 77: Praha, 21.-23. března 2007 = Charter 77 – from the Assertion of Human Rights to a Democratic Revolution 1977-89: the proceedings of the conference to mark the 30th anniversary of Charter 77: Prague, 21-23 March 2007. Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR ve spolupráci s oddělením edice FFUK, [2008]. ISBN 978-80-7285-090-7.

50. Dolejší, Miroslav a kol. Analýza 17. listopadu 1989. V Brně : Guidemedia, 2014. ISBN 978-80-88021-01-8.

51. Doležal, Bohumil, Hübner, Miloš, Mandler, Emanuel, Nedvěd Jan, Pechr Bohumil, Štindl, Karel. Hledání naděje 1978-1987: Výběr z ineditních sborníků. Praha : Maxdorf, 1993. ISBN 80-85800-08-X.

52. Drahoš, Zdeněk, Břečka, Jan. Normalizaci navzdory: občanský odpor proti komunistické totalitě: katalog ke stejnojmenné výstavě. Brno : Moravské zemské muzeum, 2013. ISBN 978-80-7028-404-9.

53. Drápala, Milan. Bibliografie Viléma Prečana. Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2013. ISBN 978-80-7285-159-1.

54. Duberstein, John. A velvet revolution : Václav Havel and the fall of communism. Greensboro, N.C. : Morgan Reynolds Pub., 2006. ISBN 9781931798853.

55. En el nombre del socialismo: contra los agentes de diversión y los suplantadores. Praga : Orbis, 1977.

56. Erhart, Rudolf. „Reportér“: [č. sv. 9648]. Praha : Rent kontakt, [2010]. ISBN 978-80-254-6804-3.

57. Falk, Barbara J. The dilemmas of dissidence in East-Central Europe: citizen intellectuals and philosopher kings. Budapest : Central European University Press, 2003. ISBN 963-9241-39-3.

58. Freimanová, Anna. Gauneři z Horních Počernic: zpráva o premiéře Žebrácké opery Václava Havla v roce 1975. Praha : Knihovna Václava Havla, 2015. ISBN 978-80-87490-65-5.

59. Fried-Preissová, Zuzana. Na vlnách BBC a Svobodné Evropy: vzpomínky exilové redaktorky Praha : Prostor, 2013. ISBN 978-80-7260-275-9.

60. Furst, Juliane, ed., Mclellan, Josie, ed. Dropping out of socialism: the creation of alternative spheres in the Soviet bloc. Lanham : Lexington Books, [2017]. ISBN 978-1-4985-2514-5.

61. Gál, Jozef. Československo v rokoch 1968-1990. Banská Bystrica : Metodické centrum, 1991. ISBN 80-85415-17-8.

62. Goetz-Stankiewicz, Marketa. Good-bye, Samizdat: twenty years of Czechoslovak underground writing. Evanston : Northwestern University Press, 1992. ISBN 0-8101-1035-0.

63. Graevenitz, Karoline von. Die „Untergrunduniversität“ der Prager Bohemisten: ein Fallbeispiel für Parallelkultur in der „normalisiertern“ ČSSR. Bremen : Forschungsstelle Osteuropa an der Universität Bremen, 2008.

64. Grémion, Pierre. Paris – Prague: La gauche face au renouveau et à la régression tchécoslovaques (1968-1978). Paris : Julliard, 1985.

65. Gruntorád, Jiří, ed. a Uhl, Petr, ed. O československém vězeňství: (sborník Charty 77). Praha : Orbis, 1990. ISBN 80-235-0009-0.

66. Gruntorád, Jiří, ed. Informace o Chartě 77 1978-1990: článková bibliografie. Brno : Doplněk, 1998. ISBN 80-7239-006-6.

67. Gruntorád, Jiří, Uhl, Petr. Der ČSSR – Gulag: Ein Bericht der Charta 77. Für Paul Wonka am 26. Mai 1988 in tschechoslowakischer Haft. Scheinfeld-Schwarzenberg : Dokumentationszentrum, 1988. ISBN 3-89248-020-6.

68. Gruntorád, Jiří. Niezależne inicjatywy w Czechosłowacji. Warszawa : Wydawnictwo Grup Oporu „Solidarni“, 1989.

69. Gruntorád, Jiří. O nezávislých iniciativách v Československu. Praha : Reprint xerox, 1989.

70. Gruša, Jiří, Stavarič, Michael, ed. Als ich ein Feuilleton versprach: Handbuch des Dissens und Präsens; Essays, Gedanken und Interviews aus den Jahren 1964 bis 2004. Wien : Czernin, 2004. ISBN 3-7076-0195-1.

71. Gruša, Jiří. Praha – Lucern 1968-1989: [kronika jednoho přátelství] = Prag – Luzern 1968-1989: [Chronik einer Freundschaft]. Praha : Pražské nakladatelství Jiřího Poláčka, 1996. ISBN 80-901544-8-4.

72. Gustafsson, Lars, Isaksson, Folke, Myrdal, Jan. Solidaritet med Tjeckoslovakiens folk : [åtta år efter ockupationen]. Stockholm : Oktoberförl., 1976. ISBN 9172420804.

73. Hájek, Jiří. Demokratisierung oder Demontage: ein Prager Handbuch. München : Damnitz, 1969.

74. Hájek, Jiří. Dix ans après: Prague 1968-1978. Paris : Seuil, 1978. ISBN 2-02004768-3.

75. Hájek, Jiří. Två brev om fredsfrågan: Charta 77-dokument nr 13/1984: öppet brev till 3: e konferensen om kärnvapennedrustning i Europa; Villkor för en äkta öst-västlig fredsdialog. Stockholm : Charta 77-stiftelsen, 1984.

76. Hamersky, Heidrun. Samizdat: alternativní kultura ve střední a východní Evropě – šedesátá až osmdesátá léta 20. století. Brémy : Výzkumný ústav pro východní Evropu, 2002. ISBN 3-936604-01-0.

77. Hanáková, Jitka, Gruša, Jiří. Archiv svobody na zámku Schwarzenbergu: příspěvek k historii československého exilu. Praha : Československé dokumentační středisko, 2011. ISBN 978-80-904228-6-5.

78. Havel, Václav a kol. Dokumenty doby č. 1. Praha : Svépomoc, [1990]. ISBN 80-7063-037-X.

79. Havel, Václav, Battěk, Rudolf, Benda, Václav. O svobodě a moci. Köln : Index, 1980.

80. Havel, Václav, Čelko, Vojtech. Václav Havel – Vilém Prečan: korespondence 1983-1989. Praha : Československé dokumentační středisko, 2011. ISBN 978-80-904228-5-8.

81. Havel, Václav, Hron, Jan, ed. Perzekuce Václava Havla: dopisy a dokumenty z let 1968-1989. Praha : Knihovna Václava Havla, 2015. ISBN 978-80-87490-59-4.

82. Havel, Václav, Janouch, František, ed. Korespondence 1978-2001. Praha : Akropolis, 2007. ISBN 978-80-86903-54-5.

83. Havel, Václav. Do různých stran: eseje a články z let 1983-1989. Scheinfeld : Československé středisko nezávislé literatury, 1989. ISBN 3-89014-055-6.

84. Havel, Václav. O lidskou identitu: Úvahy, fejetony, protesty, polemiky, prohlášení a rozhovory.. Praha : Rozmluvy, 1990.

85. Havel, Václav. Politics and conscience. Stockholm : Charta 77 Foundation, 1986. ISBN 91-970777-2-0.

86. Havel, Václav. Rozhovor z roku 1975. [Česko : s.n.], 1978.

87. Havel, Václav. The Anatomy of a Reticence. Stockholm : Charta 77, 1986. ISBN 91-7810-361-4.

88. Havelková, Miroslava. Milan „Plukovník“ Kubes: život jednoho exulanta v soukolí dějin. Praha : Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, 2016. ISBN 978-80-87398-98-2.

89. Havlíček, Dušan. Listy v exilu: obsahová analýza časopisu Listy, který v letech 1971 až 1989 vydával v Římě Jiří Pelikán. Olomouc : BURIAN a TICHÁK, 2008. ISBN 978-80-903687-7-4.

90. Hejdánek, Ladislav. Dopisy příteli. Praha : Institut pro středoevropskou kulturu a politiku, 1993. ISBN 80-85241-10-2.

91. Hejdánek, Ladislav. Lettere a un amico. Bologna : Centro Studi Europa Orientale, 1979.

92. Hejzlar, Zdeněk. „Pražské jaro 1968 a jeho odkaz : vyběr statí a komentářů z let 1970-1987. Köln, Bundesrepublik Deutschland : Index, 1988.

93. Heuvel, Martin P. van den, Renner, Hans. Groeten uit Praag : tien jaar na de Praagse lente : Dubček-Husák, Charta 77. Amsterdam : Elsevier, 1978. ISBN 901002170X.

94. Hlasy občanské společnosti 1987-1989: výběr z textů a dokumentů. Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1999. ISBN 80-85270-91-9.

95. Hlušičková, Růžena, Císařovská, Blanka. Hnutí za občanskou svobodu 1988-1989: Sborník dokumentů. Brno : Maxdorf, 1994. ISBN 80-85800-15-2.

96. Hlušičková, Růžena, Otáhal, Milan. Čas Demokratické iniciativy 1987-1990: Sborník dokumentů. České Budějovice : Nadace Demokratické iniciativy pro kulturu a politiku, 1993.

97. Hnutí za občanskou svobodu. Demokracii pro všechny: manifest a další dokumenty: Československo, říjen – listopad 1988. Scheinfeld : Dokumentationszentrum zur Förderung der unabhängigen tschechoslowakischen Literatur, 1988.

98. Holečková, Marta Edith. Cesty českého katolického samizdatu 80. let. Praha : Vyšehrad, 2009. ISBN 978-80-7021-983-6.

99. Hučín, Vladimír. Vladimír Hučín: není to o mně, ale o nás. Jindřichův Hradec : Nuabi, 2008. ISBN 978-80-254-2779-8.

100. Human Rights in Czechoslovakia: the Documents of Charter 77: 1982-1987. Washington : U. S. Government Printing Office, 1988.

101. Husák, Petr. Česká cesta ke svobodě. Praha : Volvox Globator, 1999. ISBN 80-7207-299-4.

102. Charta 77 cinque anni di non-consenso. Bologna : Centro Studi Europa Orientale, [1982].

103. Charta 77 om Tjernobyl, ekonomi, ungdomsproblem mm. Stockholm: Charta 77-stiftelsen, 1986. 56 s. Röster från Tjeckoslovakien, nr. 8.

104. Charta 77, Císařovská, Blanka, ed. et al. Charta 77 očima současníků: po dvaceti letech. Brno : Doplněk, 1997. ISBN 80-85270-58-7.

105. Charta ’77. Bologna : CSEO biblioteca, 1978.

106. Chenu, Roselyne. Žít svobodně je umění: (československý deník 1969-1980): Anně Pravdové a mladým lidem její generace, kteří tolik potřebují vědět, co zažili jejich rodiče. Praha : Jitro, 2007. ISBN 978-80-86985-04-6.

107. Infoch: informace o Chartě 77. Praha : Libri prohibiti, 1992.

108. Jablonický, Jozef. Samizdat o disente. Zv. 3. Záznamy a písomnosti. Bratislava : Kalligram 2007. ISBN 978-80-7149-941-1.

109. Jablonický, Jozef. Samizdat o odboji. Zv. 1. Štúdie a články. Bratislava : Kalligram 2004. 525 s., reg. menný. ISBN:80-7149-681-2.

110. Jablonický, Jozef. Samizdat o odboji. Zv. 2. Štúdie a články. Bratislava : Kalligram 2006. ISBN:80-7149-781-9.

111. Jan Patočka v jubilejním roce 2017. Ostrava : Ostravská univerzita, 2017. ISBN 978-80-7464-906-6.

112. Janouch, František. Ne, nestěžuji si: malá normalizační mozaika. Praha : Akropolis, 2008. ISBN 978-80-86903-71-2.

113. Janouch, František. Nej, jag klagar inte: [dagbok fran „normaliseringen“ i Tjeckoslovakien 1968-75]. Stockholm : Tiden, 1981. ISBN 91-550-2482-3.

114. Jarošová, Emma. Mezi starou a novou vlastí: kronika čsl. emigrantů v rakouských uprchlických táborech. New York : Hlas-Voice, 1997.

115. Järvinen, Jouni. Normalization and Charter 77: violence, commitment and resistance in Czechoslovakia. Helsinki : Kikimora publications, 2009. ISBN 978-952-10-5152-4.

116. Jašek, Peter… [et al.]. Sviečková manifestácia I: štúdie, spomienky a svedectvá. Bratislava : Ústav pamäti národa, 2015. ISBN 9788089335756.

117. Jechová, Květa. Lidé Charty 77: zpráva o biografickém výzkumu. Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2003. ISBN 80-7285-033-4.

118. Jičínský, Zdeněk. Charta 77 a právní stát. Brno : Doplněk, 1995. ISBN 80-85765-43-8.

119. Jirousová, Juliana, Jirous, Ivan Martin. Ahoj můj miláčku: vzájemná korespondence z let 1977-1989. Praha : Torst, 2015. ISBN 978-80-7215-513-2.

120. Josten, Josef. Czechoslovakia: from 1968 to Charter 77: a record of passive resistance. London : Inst. ofor the Study of Conflict, 1977.

121. Junek, Marek a kol. Svobodně!: radio Svobodná Evropa 1951-2011. Praha : Radioservis, 2011. ISBN 978-80-86212-83-8.

122. Juráček, Pavel. Ze života tajtrlíků. Praha : KnVH, 2017. ISBN 978-80-87490-76-1.

123. Kaiser, Daniel. Disident: Václav Havel 1936-1989. Praha : Paseka, 2009. ISBN 978-80-7432-012-5.

124. Kalenská, Renata, Stránský, Jiří. Doktor vězeňských věd. Praha : Motto, 2017. ISBN 978-80-267-0822-3.

125. Kalinová, Lenka. Konec nadějím a nová očekávání: k dějinám české společnosti 1969–1993. Praha : Academia, 2012. ISBN 978-80-200-2043-7.

126. Kantůrková, Eva, Müller, Adolf. Sešly jsme se v této knize: Olga Havlová, Marie Rút Křížková, Elzbieta Ledererová, Zdena Tominová, Gertruda Sekaninová-Čakrtová, Anna Šabatová, Věra Jirousová, Jiřina Hrábková, Jarmila Bělíková, Libuše Šilhánová, Dana Němcová, Marie Kubišová. Köln : Index, 1980. ISBN 80-900955-0-X.

127. Kantůrková, Eva. Verbotene Bürger: die Frauen der Charta 77: mit dem Text des Aufrufs vom 1. Januar 1987. Frankfurt am Main : Ullstein, 1987. ISBN 3-548-34414-3.

128. Kanyar Becker, Helena, ed. Prager Frühling und die Schweiz: 1968-2008: Ausstellungsdokumentation. Basel : Universitätsbibliothek Basel, 2014.

129. Karásek, Svatopluk. Der durchnässte Pfarrer: ein fröhlich-ernster Lebenslauf Prag-Zürich retour. Zollikon : G2W-Verlag, 2000. ISBN 3-85710-039-7.

130. Kavan, Jan, Tominová, Zdena. Voices from Prague: Czechoslovakia, Human Rights and the Peace Movement. London : Palach Press, 1983.

131. Kdo řekl A… musí říct i B: texty Václava Havla 1968-2008: málo bolo Havla: Václavovi Havlovi k jeho sedmdesátinám od priateľov zo Slovenska. [Bratislava] : Neinvestičný fond Mosty v spolupráci so Stredoeurópskou nadáciou, 2008. ISBN 978-80-969970-9-1.

132. Killingsworth, Matt. Civil society in communist Eastern Europe: opposition and dissent in totalitarian regimes. Colchester : ECPR, 2012. ISBN 978-1-907301-27-8.

133. Kind-Kovács, Friederike, Labov, Jessie. Samizdat, tamizdat, and beyond: transnational media during and after socialism. New York : Berghahn Books, 2013. ISBN 9780857455857.

134. Kittelmann, J., Künzel, H., Bureš, Oldřich. Aggressionssender: „Radio Free Europe“, „Radio Liberty“, „BBC“, „Deutschlandfunk“, „Deutsche Welle“, Rias“ und andere Sender ähnlichen Charakters. Prag : Internationale Organisation der Journalisten, 1971. 87 s.

135. Kolář, Pavel, Pullmann, Michal. Co byla normalizace?: studie o pozdním socialismu. Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2016. ISBN 978-80-87912-62-1.

136. Kollár, Jozef. 55 minut mezi životem a smrtí: odvážné útěky za železnou oponu. Praha : Mladá fronta, 2017. ISBN 978-80-204-4198-0.

137. Komunistická Strana Československa. Ústřední výbor. Ve jménu socialismu a šťastného života – proti rozvratníkům a samozvancům. Praha : Svoboda, 1977.

138. Konečný, Karel, ed., Motlíček, Tomáš, ed. Emigrace: sborník historických prací Centra pro československá exilová studia II. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2008. ISBN 978-80-244-1999-2.

139. Konečný, Karel, ed., Motlíček, Tomáš, ed. Emigrace: sborník historických prací Centra pro československá exilová studia. Olomouc : Univerzita Palackého, 2006. ISBN 80-244-1384-1.

140. Korec, Ján Chryzostom a kol. Bratislavský veľký piatok 25. marec 1988. Bratislava : Lúč, 2008. ISBN:978-80-7114-677-3.

141. Kosatík, Pavel. „Člověk má dělat to, nač má sílu“: život Olgy Havlové. Praha : Mladá fronta, 1997. ISBN 80-204-0667-0.

142. Kosatík, Pavel. Ferdinand Peroutka: pozdější život (1938-1978). Praha : Mladá fronta, 2011. ISBN 978-80-204-2075-6.

143. Kostúr, Jiří. Dobrý práskač Švejk: („prameny“ STB mluví). [Křemže] : J. Kostúr, 2013. ISBN 978-80-260-3310-3.

144. Kouřil, Vladimír. Jazzová sekce v čase a nečase: 1971-1987. Praha : Torst, 2000. ISBN 80-7215-095-2.

145. Kratochvil, Jan, Kratochvilová, Sabina. Austrálie: můj nový domov = my new home. [Česko : s.n.], 2006. ISBN 80-239-9316-X.

146. Kriseová, Eda. Václav Havel. Praha : Práh, 2014. ISBN 978-80-7252-538-6.

147. Kriseová, Eda. Vaclav Chavel poet i prezident. Sofija : Izdatelstvo na Bălgarskata akademija na naukite, 1992. ISBN 954-430-124-0.

148. Kroupa, Daniel. Dějiny Kampademie. Praha : Knihovna Václava Havla, 2010. ISBN 978-80-87490-00-6.

149. Křesťané a Charta 77: výběr dokumentů a textů. Köln : Index, 1980.

150. Křížková, Marie Rút. Svědectví, které nemohlo být vysloveno. Praha : Torst, 2007. ISBN 978-80-7215-318-3.

151. Kubát, Michal. Political opposition in theory and Central European practice. Frankfurt am Main : Peter Lang, 2010. ISBN 978-3-631-59181-9.

152. Kubát, Michal. Politická opozice v teorii a středoevropské praxi: (vybrané otázky). Praha : Dokořán, 2010. ISBN 978-80-7363-285-4.

153. Kubes, Milan, ed., Šustrová, Ivana, ed. Charta 77 k situaci církví a věřících v ČSSR: dokumenty z let 1977-1987. Mnichov : Opus Bonum, 1987.

154. Kudrna, Ladislav, ed. Reflexe undergroundu. Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2016. ISBN 978-80-87912-55-3.

155. Kusin, Vladimir V. From Dubček to Charter 77: a study of „normalisation“ in Czechoslovakia, 1968-1978. Edinburgh : Q. Press, 1978. ISBN 0-905470-05-2.

156. Kyncl, Karel, Kyncl, Ivan. After the spring came winter. [Stockholm] : Askelin & Hägglund, 1985. ISBN 91-7684-073-5.

157. Lalander, Nils, ed. Charta 77 : dokument om människorätt i Kafkas Prag. Stockholm : Rabén & Sjögren, 1978. ISBN 9129505852.

158. Lánský, Egon. Incident s politikou. Praha : Epocha, 2007.

159. Larsson, Peter, ed. Ingen „jazznost“ i Prag: texter om den förbjudna Jazzsektionens historia och betydelse. Stockholm : Charta 77-stiftelsen, 1987.

160. Lefeuvre, Ivanka. Migrace 1982: deníkové záznamy signatářky Charty 77 vystěhované v rámci akce „Asanace“ z Československa. Praha : Academia, 2014. ISBN 978-80-200-2277-6.

161. Lesák, Franziska. Na místě: Franziska Lesák v rozhovoru se čtyřmi aktéry samizdatu = Vor Ort : Franziska Lesák im Gespräch mit vier Akteuren des Samisdat. Praha : Cherm, 2013. ISBN 978-80-86370-55-2.

162. Lesňák, Rudolf. Spätné zrkadlá: bibliografická dokumentácia retrospektívnych, knižne i časopisecky publikovaných dokumentov, svedectiev, memoárov a literárnych diel o zločinoch komunizmu na Slovensku 1945-1989. Prešov : M. Vaško, 2003. ISBN 80-7165-392-6.

163. Liebermann, Doris, Fuchs, Jürgen, Wallat, Vlasta. Dissidenten, Präsidenten und Gemüsehändler: tschechische und ostdeutsche Dissidenten 1968-1998. Essen : Klartext, 1998. ISBN 3-88474-678-2.

164. Liehm, Antonín J. Socialisme à visage humain : les intellectuels de Prague au centre de la melée. Paris : Albatros, 1977.

165. Livre blanc sur la Tchécoslovaquie. Paris : Comité International pour le Soutien de la Charte 77 en Tchécoslovaquie, 1977.

166. Londák, Miroslav, Sikora, Stanislav, Londáková, Elena. Od predjaria k normalizácii: Slovensko v Československu na rozhraní 60. a 70. rokov 20. storočia. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2016. ISBN:978-80-224-1531-6

167. Long, Michael. Making history: Czech voices of dissent and the revolution of 1989. Lanham : Rowman and Littlefield, 2005. ISBN 0-7425-3651-3.

168. Lutz, Annabelle. Dissidenten und Bürgerbewegung: ein Vergleich zwischen DDR und Tschechoslowakei. Frankfurt/Main : Campus Verlag, 1999. ISBN 3-593-36311-9.

169. Mádr, Oto. V zápasech o Boží věc: vzpomínky, texty a rozhovory. Praha : Vyšehrad, 2007. ISBN 975-80-7021-876-1.

170. Macháček, Aleš, Kirwan, Jane. Druhý exil. Praha : Novela bohemica, 2011. ISBN 978-80-904573-2-4.

171. Machková, Zora. Český exil, emigrace a krajané: přehled archivních pramenů z let 1939-2014 uložených v Národním archivu. Praha : Národní archiv, 2015. ISBN 978-80-7469-037-2.

172. Machovec, Martin, Navrátil, Pavel, Stárek, František. „Hnědá kniha“ o procesech s českých undergroundem. Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2012. ISBN 978-80-87211-74-8.

173. Mandler, Emanuel. Dvě desetiletí před listopadem: Sborník. Praha : Maxdorf, 1993. ISBN 80-85800-09-8.

174. Många år med Gorbatjov: tre tjeckoslovakiska regimkritiker om den nye sovjetledaren och hans politik. Stockholm : Charta 77-stiftelsen, 1985.

175. Marko, Miloš. Ich zámery a sklamania. Bratislava : Pravda, 1974.

176. Mastný, Vojtěch, ed. Czechoslovakia: crisis in world communism. New York : Facts on file, 1972. ISBN 0-87196-195-4.

177. Matouš, Milan. Fronta bez příměří: Československo v boji proti ideologické diverzi. Praha : Svoboda, 1974.

178. Mcrae, Rob. Resistance and Revolution: Václav Havel’s Czechoslovakia. Richmond : Carleton University Press, 1997. ISBN 0-88629-316-2.

179. Mcrae, Robert Grant. Resistance and revolution: Václav Havel’s Czechoslovakia. [Ottawa] : Carleton University Press, 1997. ISBN 0-88629-316-2.

180. Medek, Ivan, Menotti, Tiziana, ed. Tutto bene, grazie: dalla Cecoslovacchia di Masaryk alla „rivoluzione di velluto“ e la nuova Repubblica Ceca. Milano : Medusa, 2010. ISBN 978-88-7698-202-6.

181. Michl, Otakar. Trable den co den: vzpomínky na léta nejen v undergroundu. Praha : Pulchra, 2012. ISBN 978-80-87377-48-2.

182. Millard, Peter. Prager Winter: Männer und Mächte hinter der Charta 77: mit einem Ausblick in andere Länder des Ostblocks. Wien : Herold, 1977. ISBN 3-7008-0130-0.

183. Miller, Frederic P. et al. Velvet Revolution: Dissolution of Czechoslovakia, Samizdat, Communist Party of Czechoslovakia, Mikhail Gorbachev, Glasnost, Prague Spring, Candle demonstration in Bratislava. Beau Bassin : Alphascript Publ., 2009. 96 s. ISBN 978-613-0-05225-6.

184. Mlynárik, Ján, ed. Akce Delta: disidenti proti diktature (1981-1982). Praha : Danubius, 2009. ISBN 978-80-901768-8-1.

185. Mlynárik, Ján. Ruzyňské meditace. Praha : Ipeľ, 1999. ISBN 80-901767-4-7.

186. Mlynárik, Ján. Spod divadelných kulís na parlamentnú tribúnu. Lučenec : Pro Office, 2014. ISBN 9788089579013.

187. Mlynář, Zdeněk. Ideologische und politische Richtungen innerhalb der Bürgerrechtsbewegung in der heutigen Tschechoslowakei. B.m. : B.n., 1978.

188. Motáky z Ruzyně. Köln : Index, 1973.

189. Motlíček, Tomáš, Šmeral, Jiří. Průvodce po fondech a sbírkách Centra pro československá exilová studia při Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. ISBN 978-80-244-1836-0.

190. Moudrý, Karel. Karel Moudrý Kryl. Praha : Práh, 2010. ISBN 978-80-7252-318-4.

191. Movement for Civil Liberties : Manifesto and Other Documents : Czechoslovakia, October-November, 1988. Scheinfeld-Schwarzenberg : Čs. dokumentační středisko nezávislé literatury, 1988.

192. Němec, Jiří, Kopáč, Radim. Dopisy z Ruzyně a nové šance svobody. Praha : Pulchra, 2011. ISBN 978-80-87377-30-7.

193. Novák, Jan. Samet a pára. Brno : Atlantis, 1992. ISBN 80-7108-055-1.

194. Novak, Miroslav. Du printemps de Prague au printemps de Moscou : les formes de l’opposition en URSS et en Tchécoslovaquie de janvier 1968 à janvier 1990. Genève : Georg, 1990.

195. Odboj a odpor proti komunistickému režimu v Československu a ve Střední Eropě: sborník k mezinárodní konferenci = Resistance and Opposition against the Communist Regime : international conference. Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2010. ISBN 978-80-87211-42-7.

196. Ohlas Pražského jara a Charty 77 v Lotyšsku a Pobaltí. Praha : Klub slovenské kultury, 2008.

197. Orság, Petr. Mezi realitou, propagandou a mýty: československá exilová média v západní Evropě v letech 1968-1989. Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2016. ISBN 978-80-7422-427-0.

198. Otáhal, Milan. Der rauhe Weg zur „sammtenen Revolution“: Vorgeschichte, Verlauf und Akteure der antitotalitären Wende in der Tschechoslowakei. Köln : Bundesinstitut für ostwissenschaftliche und internationale Studien, 1992.

199. Otáhal, Milan. Opozice, moc, společnost 1969-1989: Příspěvek k dějinám „normalizace“. Praha : Maxdorf, 1994. ISBN 80-85800-12-8.

200. Otáhal, Milan. Opoziční proudy v české společnosti 1969-1989. Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2011. ISBN 978-80-7285-137-9.

201. Otáhal, Milan. Studenti a komunistická moc v českých zemích: 1968-1989. Praha : Dokořán, 2003. ISBN 80-86569-52-7.

202. Pachman, Luděk. Jetzt kann ich sprechen: ein aufsehenerregender Tatsachenbericht: der Prager Journalist und Schachgroßmeister beschreibt sein Leben – von Beneš über die Dubček-Ära bis heute. Düsseldorf : Rau, 1973. ISBN 3-7919-0152-4.

203. Pajerová, Monika. Vezměte s sebou květinu!: deníky a vzpomínky z let 1980-1990. Praha : Prostor, 2014. ISBN 978-80-7260-309-1.

204. Pak, Jŏng-sin. Silčchŏn totŏkŭlosŏŭi čongčchi: Pačchŭllapŭ Hapelŭi jŏksa čchamjŏ. Sŏul : Jŏnse tähakkjo čchulpchanpu, 2000. ISBN 89-7141-499-5.

205. Palouš, Radim. Dobrodružství pobytu vezdejšího. Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2006. ISBN 80-7195-052-1.

206. Patočka, Jan. Jan Patočka: Osobnost a dílo. Köln : Index, 1980.

207. Paton, Derek, Prečan, Vilém. The Democratic Revolution in Czechoslovakia: its precondition, course, and immediate repercussions, 1987-89. Prague : Czechoslovak Documentation Centre, 1999.

208. Pavlik, Devana, Hellyer, Vilém. Czechoslovak samizdat: a catalogue of British Library holdings. London : British Library, 1990.

209. Pažout, Jaroslav, ed. a kol. Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných 1978-1989: edice dokumentů. Praha : Academia, 2014. ISBN 978-80-200-2388-9.

210. Pažout, Jaroslav, ed. Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných: politická perzekuce, opozice a nezávislé aktivity v Československu v letech 1978-1989: sborník grantového projektu. Praha : Libri prohibiti, 2007-2009. ISBN 978-80-254-2076-8.

211. Pelikán, Jiří, Carioti, Antonio. Jiří Pelikán – nepohodlný exulant: rozhovor s Antoniem Cariotim. Praha : Novela bohemica, 2015. ISBN 978-80-87683-52-1.

212. Pelikán, Jiří. Ici Prague; l’opposition intérieure parle. Paris : Éditions du Seuil, 1973.

213. Pelikán, Jiří. Psáno z Říma, psáno ze Ženevy: výběr ze vzájemné korespondence Jiřího Pelikána a Dušana Havlíčka v letech exilu 1969 až 1989. Olomouc : Burian a Tichák, 2013. ISBN 978-80-87274-18-7.

214. Pelikán, Jiří. Socialist opposition in Eastern Europe : the Czechoslovak example. London : Allison & Busby, 1976. ISBN 0850311829.

215. Pelikán, Jiří. Sozialistische Opposition in der CSSR : Analyse u. Dokumente d. Widerstands seit d. Prager Frühling. Frankfurt (am Main) ; Köln : Europäische Verlagsanstalt, 1974. ISBN 3434002464.

216. Pellico, Silvio. Mes prisons. [Place of publication not identified] : Ligaran, 2016.

217. Perlová, Ellen. Co vycházelo v „Petlici“. Praha : Historický ústav Čs. armády, 1992.

218. Petera, Jiří. Švejkové v emigraci. Toronto : Moravia Press, 1983.

219. Petrová, Jana. Zapomenutá generace 80. let 20. století: (nezávislé aktivity a samizdat na Plzeňsku). Plzeň : Jana Petrová ve spolupráci se Sdružením občanů Exodus, 2009. ISBN 978-80-254-4112-1.

220. Pilát, Oldřich. Formy ideologické diverze, činnost emigrace a rozvědek. Praha : Vys. škola polit. ÚV KSČ, 1971.

221. Placák, Petr. Fízl. Praha : Torst, 2007. ISBN 978-80-7215-323-7.

222. Plato, Alexander von, Vilímek, Tomáš. Opposition als Lebensform: Dissidenz in der DDR, der ČSSR und in Polen. Berlin : Lit, 2013. ISBN 978-3-643-11183-8.

223. Plogstedt, Sibylle. Im Netz der Gedichte: gefangen in Prag nach 1968. Berlin : Links, [2001]. ISBN 3-86153-237-9.

224. Plogstedt, Sibylle. V síti dějin: zatčena v Praze po roce 1968. Brno : Doplněk, 2002. ISBN 80-7239-127-5.

225. Podzemní univerzita: Vznik a organizace brněnských bytových přednášek a seminářů (1984-89). Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 1993.

226. Pokorná, Terezie, ed., Karlík, Viktor, ed. Anticharta. Praha : Společnost pro Revolver Revue, 2002. ISBN 80-903061-0-1.

227. Politický vězeň Jiří Lederer. Köln/R. : Index, 1978.

228. Pollack, Detlef, Wielgohs, Jan. Dissent and Opposition in Communist Eastern Europe: origins of civil society and democratic transition. Aldershot : Ashgate, 2004. ISBN 0-7546-3790-5.

229. Posset, Johanna. Česká samizdatová periodika 1968-1989. Brno : Továrna na síťotisk ve spolupráci se Společností pro reklamu a tisk R & T, 1991. ISBN 80-901192-0-4.

230. Povolný, Mojmír. Zápas o lidská práva: Rada svobodného Československa a helsinský proces : 1975-1989. Brno : Stilus Press, 2007. ISBN 80-903550-9-9.

231. Prečan, Vilém, Drápala, Milan. V kradeném čase: Výběr ze studií, článků a úvah z let 1973-1993. Brno : Doplněk, 1994. ISBN 80-85270-31-5.

232. Prečan, Vilém, ed. Human rights in Czechoslovakia: a documentation, september 1981 – december 1982 based on reports by human rights groups (Charter 77, VONS), court records, official statemens of the Czechoslovak government and other documents. Paris : International Committee for the Support of Charter 77, 1983.

233. Prečan, Vilém, ed. Charta 77 tio år. Stockholm : Charta 77-stiftelsen, 1987.

234. Prečan, Vilém, ed. Charta 77: 1977-1989: od morální k demokratické revoluci: dokumentace. Bratislava : Čs. dokumentační středisko nezávislé literatury, 1990. ISBN 80-900422-1-X.

235. Prečan, Vilém, ed. Kniha Charty: hlasy z domova 1976/77. Köln : Index, 1977.

236. Prečan, Vilém, ed., Uhde, Milan, ed., Udolph, Ludger, ed. Im Dienst der gemeinsamen Sache: Wolfgang Scheur und Prag 1981-1989. Brno : Atlantis, 2001. ISBN 80-7108-226-0.

237. Prečan, Vilém, Udolph, Ludger, Uhde, Milan. Ve službách společné věci: Im Dienst der gemeinsamen Sache : Wolfgang Scheur und Prag 1981-1989 : Wolfgang Scheur a Praha 1981-1989. Praha : Československé dokumentační středisko, 2001. ISBN 80-7108-226-0.

238. Prečan, Vilém. Charter 77: Its Past and Its Legacy. Prague : [Ústav pro soudobé dějiny AV ČR], 1997.

239. Prečan, Vilém. Minulost a dědictví Charty 77. Praha : [Ústav pro soudobé dějiny AV ČR], 1997.

240. Prečan, Vilém. Novoroční filipika 1995: Disent a Charta 77 v pojetí Milana Otáhala. Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1995. ISBN 80-85270-40-4.

241. Prečan, Vilém. Ten Years of Charter 77: (abridged Version). Hannover : Dokumentationszentrum zur Förderung der unabhängigen tschechoslowakischen Literatur, 1986. ISBN 3-89014-033-5.

242. Prečan, Vilém. Unabhängige Geschichtsschreibung in der Tschechoslowakei 1969-1980: Independent Historiography in Czechoslovakia 1969-1980 : Vorgelegt dem 15. Internationalen Kongress für Geschichtswissenschaften (Bukarest-Bucharest, August 1980). S.l. : s.n., 1980.

243. Procès à Prague: le V.O.N.S. – Comité de défense des personnes injustement poursuivies: Petr Uhl, Vaclav Havel, Jiri Dienstbier, Vaclav Benda, Otta Bednarova et Dana Nemcova devant leurs juges, 22-23 octobre 1979. Paris : François Maspero, 1980. ISBN 2-7071-1151-1.

244. Předmět: PŘÍPAD CH77 – I. Přepadení. Jméno: Václav Havel. Rok: 1977. Praha : Knihovna Václava Havla, 2017.

245. Puddington, Arch. Broadcasting freedom: the Cold War triumph of Radio Free Europe and Radio Liberty. Lexington : University Press of Kentucky, 2003. ISBN 978-0-8131-9045-7.

246. Ramadan, Ortwin. Václav Havel: Ein Portrait. München : Heyne, 1991. ISBN 3-453-04435-5.

247. Raška, Francis D. (Dlouhá cesta k vítězství): československá exilová hnutí po roce 1968. Praha : Academia, 2015. ISBN 978-80-200-2472-5.

248. Raška, Francis D. Fighting communism from afar: the Council of Free Czechoslovakia. Boulder : East European Monographs, 2008. ISBN 978-0-88033-626-0.

249. Raška, Francis D. The long road to victory: a history of Czechoslovak exile organizations. New York : East European Monographs, 2012. ISBN 978-0-88033-706-9.

250. Riese, Hans-Peter, ed. Bürgerinitiave für die Menschenrechte: die tschechoslowakische Opposition zwischen dem „Prager Frühling“ und der „Charta ’77“. Köln : Europäische Verlagsanstalt, 1977. ISBN 3-434-00320-7.

251. Riese, Hans-Peter, ed. Since the Prague spring: the continuing struggle for human rights in Czechoslovakia. New York : Vintage Books, 1979. ISBN 0-394-72556-5.

252. Romanová, Gabriela. Příběh Edice Expedice. Praha : Knihovna Václava Havla, 2014. ISBN 978-80-87490-22-8.

253. Ruml, Jiří. Dialogy s mocí. Praha : Fortuna, 1995. ISBN 80-7168-239-X.

254. Seznam samizdatové literatury ve fondu Národní knihovny v Praze: stav zpracování k 31.5.1991. Praha : Národní knihovna, 1991.

255. Schneider, Eleonora. Prager Frühlig und samtene Revolution: Soziale Bewegungen in Gesellschaften sowjetischen Typs am Beispiel der Tschechoslowakei. Aachen : Internationales Zentrum für vergleichende Sozial, 1994. ISBN 3-930528-11-8.

256. Schovánek, Radek, ed. Svazek Dialog: StB versus Pavel Kohout: dokumenty StB z operativních svazků Dialog a Kopa. Praha : Paseka, 2006. ISBN 80-7185-789-0.

257. Skála, Jan. Die ČSSR: vom Prager Frühling zur Charta 77 mit einem dokumentarischen Anhang. Berlin : Olle & Wolter, 1978. ISBN 3-921241-38-3.

258. Skilling, H. Gordon, Wilson, Paul. Civic Freedom in Central Europe: Voices from Czechoslovakia. Houndmills : Macmillan, 1991. ISBN 0-333-51080-1.

259. Skilling, H. Gordon. Charter 77 and Human Rights in Czechoslovakia. London : Allen & Unwin, 1981. ISBN 0-04-321026-0.

260. Skilling, H. Gordon. Samizdat and an independent society in Central and Eastern Europe. Columbus : Ohio State University Press, 1989. ISBN 0814204872.

261. Skórzyński, Jan. Na przekór geopolityce: Europa Środkowo-Wschodnia w myśli politycznej polskiej opozycji demokratycznej 1976-1989. Warszawa : Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 2014. ISBN 978-83-64325-02-1.

262. Sláma, Jiří. Do exilu a z exilu domů: publicistická žeň z let 1968-1993. Brno : Doplněk, 1998. ISBN 80-7239-004-X.

263. Slavíčková, Miloslava, ed. „Folkets tidning“ kommer ut igen. Stockholm : Charta 77-stiftelsen, 1989.

264. Słownik dysydentów: czołowe postacie ruchów opozycyjnych w krajach komunistycznych w latach 1956-1989. Warszawa : Ośrodek KARTA, 2007. 2 sv.

265. Snopko, L, Bartošová, Zuzana. Dotyky a spojenia (9. december 1985 – 17. november 1989). Bratislava : Galéria mesta Bratislavy 2002.

266. Soukupová, Jana. Nepoddajní, aneb, Nešlo to jinak: příběhy jihomoravských disidentů v 70. a 80. letech 20. století. Brno : Host, 2010. ISBN 978-80-7294-378-4.

267. Spiritova, Marketa. Hexenjagd in der Tschechoslowakei: Intellektuelle zwischen Prager Frühling und dem Ende des Kommunismus. Köln : Böhlau, 2010. ISBN 978-3-412-20437-2.

268. Srp, Karel. Výjimečné stavy: Povolání jazzová sekce. Praha : Pragma, 1994. ISBN 80-85213-49-4.

269. Starek, Jiri, ed. Verfassungswidrige Diskriminierungsmassnahmen gegen andersdenkende Bürger der ČSSR und gegen ihre Familienangehörigen. Wien, Hintere Zollamtstrasse 15/1/12 : Eigenverl. Jiri Starek, 1976.

270. Strož, Daniel. Co jsem chtěl říct, říkám–: rozhovory z exilového, českého a slovenského tisku 1985-1993. V Praze : SAKKO, 1993.

271. Strož, Daniel. Dokázat se vzepřít. Praha : Futura, 2010. ISBN 978-80-86844-58-9.

272. Suk, Jiří, Koudelka, František, Cuhra, Jaroslav. Chronologie zániku komunistického režimu v Československu 1985-1990. Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1999. ISBN 80-85270-88-9.

273. Suk, Jiří. Politika jako absurdní drama: Václav Havel v letech 1975-1989. V Praze : Paseka, 2013. ISBN 978-80-7432-302-7.

274. Šabata, Jan. Když se řekne Šabata: opožděný sborník k 70. narozeninám Jaroslava Šabaty. Brno : Doplněk, 1998. ISBN 80-7239-021-X.

275. Šimečka, Milan, Kusá, Jolana, ed., Kopsová, Raisa, ed. Listy z väzenia; Dopisy z vězení. Bratislava : Nadácia Milana Šimečku, 1999. ISBN 80-967588-5-3.

276. Šimečka, Milan, Turner, Gerald, ed. Letters from prison. Prague : Twisted Spoon Press, 2002. ISBN 80-86264-03-3.

277. Šimsa, Jan, Vaculík, Ludvík. Vážený pane Mikule: dopisy 1967/1988. Olomouc : Nakladatelství Olomouc, 2003. ISBN 80-7182-153-5.

278. Šimulčík, Ján. Čas svitania. Sviečková manifestácia 25. marec 1988. Prešov : Vyd. Michala Vaška, 1998. ISBN:80-7165-167-2.

279. Šimulčík, Ján. Svetlo z podzemia. Z kroniky katolíckeho samizdatu 1969-1989. Prešov : Vyd. Michala Vaška, 1997. ISBN 80-7165-102-8.

280. Šimulčík, Ján. Združenie katolíckych duchovaných Pacem in terris: výber zo samizdatových dokumentov 1969-1989. Prešov : Michal Vaško, 2002. ISBN 8071653209.

281. Škvorecký, Josef, Přibáňová, Alena, Přibáň, Michal. Na shledanou v lepších časech: dopisy Josefa Škvoreckého a Lubomíra Dorůžky z doby marnosti (1968-1989). V Praze : Books and Cards S.G.J.Š., 2011. ISBN 978-80-904669-2-0.

282. Špetko, Jozef. Človek v sieťach: slovenské slovo z rozhlasovej stanice Slobodná Európa. Bratislava : Kalligram, 2005. ISBN 80-7149-710-X.

283. Štrauss, Tomáš. 1969-1989 : Slovensko v časoch všeobecnej stagnácie: (utajená korešpondencia II). Bratislava : Kalligram, 2011. ISBN 978-80-8101-563-2.

284. Tesař, Jan. Zamlčená diagnóza. Praha : Triáda, 2003. ISBN 80-86138-56-9.

285. Tigrid, Pavel, ed. Vývoj Charty: záznam z konference ve Franken [duben 1979, Opus bonum München]. Köln : Index, 1981.

286. Tigrid, Pavel. Amère révolution. Paris : A. Michel, 1977. ISBN 2-226-00478-5.

287. Tichý, Jiří. Od dubna do dubna. Praha : Kovalam, 1998. ISBN 80-901825-7-7.

288. Tomek, Prokop. Československá redakce Radio Free Europe: historie a vliv na československé dějiny. Praha: Academia, 2015. ISBN 978-80-200-2490-9.

289. Tomek, Prokop. Nejlepší propaganda je pravda: Pavel Pecháček v Československém rozhlase, v Hlasu Ameriky a ve Svobodné Evropě. Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2014. ISBN 978-80-7422-297-9.

290. Toto shromáždění nebylo povoleno: Svědectví fotoreportérů Mladé fronty. Praha : Mladá fronta, 1991. ISBN 80-204-0207-1.

291. Tschechischer und slowakischer Samisdat der siebziger und achtziger Jahre: Bestandskatalog. Bremen : Forschungsstelle Osteuropa an der Universität Bremen, 1994. ISBN 3-86108-312-4.

292. Tschechoslowakei 1968-1978: Dokumente zum 10. Jahrestag der Okkupation durch Truppen von fünf Warschauer-Pakt-Staaten. Wien : Helmut Gröger, 1978.

293. Tucker, Aviezer. The philosophy and politics of Czech dissidence from Patočka to Havel. Pittsburgh : University of Pittsburgh Press, 2000. ISBN 0-8229-5728-0.

294. Tůma, Oldřich. Zítra zase tady!: protirežimní demonstrace v předlistopadové Praze jako politický a sociální fenomén. Praha : Maxdorf, 1994. ISBN 80-85800-21-7.

295. Uhl, Petr, Pavelka, Zdenko. Dělal jsem, co jsem považoval za správné. Praha : Torst, 2013. ISBN 978-80-7215-466-1.

296. Uhl, Petr. Právo a nespravedlnost očima Petra Uhla. Praha : C.H. Beck, 1998. ISBN 807179208X.

297. Urbánek, Zdeněk. Václav Havel: der Mann der stillen Wiederstände : muž pokojných vzpour. Praha : Nadace Jiřího z Poděbrad pro evropskou spolupráci, 1997. ISBN 80-901281-9-X.

298. Vaculík, Ludvík. Nepaměti: 1969-1972. Praha : Mladá fronta, 1998. ISBN 80-204-0719-7.

299. Váchová, Jana, Koudelka, František. Trestní postih pro trestné činy proti republice v letech 1969-1989 v Československu: Statistický přehled. Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1994.

300. Vaněček, František. Deník chartisty aneb stalo se v kraji zvykem. Praha : Primus, 1990. ISBN 80-900078-0-5.

301. Vaněček, František. Stalo se v kraji zvykem. Toronto : Sixty-Eight, 1988. ISBN 0-88781-187-6.

302. Vaněček, František. Všivá doba: z deníku chartisty. Středokluky : Zdeněk Susa, 2002. ISBN 80-86057-16-X.

303. Vaněk, Miroslav. Mocní? a Bezmocní?: politické elity a disent v období tzv. normalizace. Praha : Prostor, 2006. ISBN 80-7260-161-X.

304. Vedení KSČ o disentu a opozici: dokumenty z ledna 1986-října 1989. Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1999. ISBN 80-85270-94-3.

305. Veen, Hans-Joachim, Mählert, Ulrich, Fröhlich, Daniela. Wechselwirkungen Ost-West: Dissidenz, Opposition und Zivilgesellschaft 1975-1989. Köln : Böhlau, 2007. ISBN 978-3-412-23306-8.

306. Vilímek, Tomáš. Solidarita napříč hranicemi: opozice v ČSSR a NDR po roce 1968. Praha : Vyšehrad, 2010. ISBN 978-80-7429-030-5.

307. Vladislav, Jan, ed. et al. A Besieged Culture: Czechoslovakia Ten Years after Helsinki. Stockholm : The Charta 77 Foundation, 1985. ISBN 91-970777-0-4.

308. Vladislav, Jan, Šulc, Daniela. Otevřený deník: 1977-1981. Praha : Torst, 2012. ISBN 978-80-7215-443-2.

309. Vojtásek, František, Žáček, Pavel. Francouzský krtek: v první linii studené války. Cheb : Svět křídel, 2003. ISBN 80-85280-94-9.

310. Vondra, Alexandr, Matějková, Jolana. Děda se taky nebál: rozhovor s Alexandrem Vondrou. Praha : Paseka, 2012. ISBN 978-80-7432-239-6.

311. Voráč, Jiří. Český film v exilu: kapitoly z dějin po roce 1968. Brno : Host, 2004. ISBN 80-7294-136-4.

312. Vývoj Charty: záznam z konference ve Franken : [seminář se konal v dubnu 1979, pod záštitou katolické laické organizace Opus bonum]. Köln : Index, 1981.

313. Wallat, Vlasta, ed., Liebermann, Doris, ed., Fuchs, Jürgen, ed. Dissidenten, Präsidenten und Gemüsehändler: tschechische und ostdeutsche Dissidenten 1968-1998. Essen : Klartext, 1998. ISBN 3-88474-678-2.

314. Wat Charta ’77 werkelijk gezegd heeft. Nijkerk : Stichting Geen Kerkgeld Voor Geweld, 1984. ISBN 90-6064-481-6.

315. Wheaton, Bernard, Kavan, Zdeněk. The Velvet Revolution: Czechoslovakia: 1988-1991. Boulder : Westview Press, 1992. ISBN 0-8133-1203-5.

316. White paper on Czechoslovakia. Paris : International Committee for the Support of Charter 77 in Czechoslovakia, 1977.

317. Wilke, Manfred. Die Bewertung von Opposition und Widerstand in Ungarn, Polen und der Tschechoslowakei durch die Enquete-Kommission Aufarbeit von Geschichte und Folgen der SED-Diktatur in Deutschland des 12. Deutschen Bundestages. Berlin : Forschungsverbund SED-Staat, 1996.

318. Wilson, Paul R., Machovec, Martin, ed., Riedel, Jaroslav. Bohemian rhapsodies: český underground, disent, literatura a politika očima kanadského překladatele. Praha : Torst, 2011. ISBN 978-80-7215-422-7.

319. Wolf, Jiří, Rawlings, Stuart. Good Soldier Wolf: One Man’s Struggle for Freedom in Czechoslovakia. Lanham : University Press of America, 1994. ISBN 0-8191-9388-7.

320. Zadorožnjuk, Ella Grigor’jevna. Ot krušenija Pražskoj vesny k triumfu „Barchatnoj“ revoljucii: iz istorii oppozicionnogo dviženija v Čechoslovakii (avgust 1968 – nojabr‘ 1989 g.) = From the Collapse of the Prague Spring to the Triumph of the „Veltet“ Revolution. Moskva : Indrik, 2008. ISBN 978-5-91674-009-7.

321. Zahradník, Roman, Šedo, Jakub. Opozičné prejavy na Slovensku v období normalizácie. [rukopis]. n.p.: 2006.

322. Ztroskotanci a samozvanci. Praha : Rudé právo, 1977.

323. Žantovský, Michael. Havel: a life. London : Atlantic Books, 2015. ISBN 978-0-85789-852-4.