Bibliografie je výběrová a má orientační a didaktický charakter. Zájemce o komplexní bibliografické údaje odkazujeme na online katalogy a knižní, časopisecké a bibliografické báze přístupné z internetových stránek Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, z nichž byl náš výběr pořízen (http://www.usd.cas.cz/knihovna/) a rovněž upozorňujeme na bibliografie vydané v našem Ústavu knižně (http://www.usd.cas.cz/publikace/).

Bibliografie k dílčím tématům lze najít v některých profilových publikacích (viz například Soupis literatury o Chartě 77 v knize CÍSAŘOVSKÁ, Blanka – PREČAN, Vilém (eds.): Charta 77: Dokumenty 1977–1989. Sv. 3 – Přílohy. Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., Praha 2007, s. 421–475; elektronicky přístupné na http://www.csds.cz/cs/charta77/www.csds.cz/cs/2166-DS/version/17/part/15/data/Charta%2077%20Dokumenty%201977-1989.pdf) nebo na webových stránkách spřízněných institucí (viz například online katalog exilových publikací v Libri prohibiti – http://www.libpro.cz/cs/knihovna/fondy/exil).

 

1. ABRAMS, Bradley F. Die Vertreibung der Sudetendeutschen und die tschechoslowakische Opposition in den 70er Jahren. Transit. 1995, č. 10, s. 174-193.

2. ABRAMS, Bradley F. Morality, Wisdom and Revision: the Czech Opposition of the 1970s and the Expulsion of the Sudeten Germans. East European Politics and Societies. 1995, roč. 9. č. 2, s. 234-255. ISSN 0888-3254.

3. ADAMS, Tenley. Charter 77 and the Workers‘ Defense Committee: the Struggle for Human Rights in Czechoslovakia and Poland. East European Quarterly. 1992, roč. 26, č. 2, s. 219-238. ISSN 0012-8449.

4. AMBROS, Veronika. Dem Lied fällt es schwer, nach dem Weinen zu tanzen. Dissidenten, Präsidenten und Gemüsehändler : Tschechische und ostdeutsche Dissidenten 1968-1998. Essen : Klartext, 1998, s. 41-44. ISBN 3-88474-678-2.

5. BACHSTEIN, Martin K. The Unique Situation and Difficulties of the Czechoslovak Service of Radio Free Europe (1950-1995). Voices of freedom – western interference? : 60 years of Radio Free Europe. Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 2015, s. 235-252. ISBN 978-3-525-37310-1.

6. BAKKEN, Frode, NIELSEN, Morten, WESTLING, Urban. Hlas Charty 77 ve Skandinávii. Bez Františka Janoucha ani moře nešplouchá : Františku Janouchovi k narozeninám. Praha : Československé dokumentační středisko, 2016, s. 63-65. ISBN 978-80-906181-1-4.

7. BANKOWICZ, Marek. Prezydent wszystkich Czechów. Václav Havel. Tygodnik Powszechny. 1995, č. 46, s. 1. ISSN 0041-4808.

8. BANKOWICZ, Marek. Václav Havel: niepolityczny polityk. Poznańskie Studia Slawistyczne. 2014, č. 6, s. 33-48. ISSN 2084-3011.

9. BETHKE ELSHTAIN, Jean. A Performer of Political Thought: Václav Havel on Freedom and Responsibility. Critical Essays on Václav Havel. New York : G. K. Hall, 1999, s. 112-126. ISBN 0-7838-8463-X.

10. BISCHOF, Anna, LUFT, Robert. Radio Free Europe: Research and Perspectives. An Introduction. Voices of freedom – western interference? : 60 years of Radio Free Europe. Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 2015, s. 1-14. ISBN 978-3-525-37310-1.

11. BLATT, Heinz. Von der Erneuerung der Diktatur bis zur „samtenen Revolution“. Informationen zur politischen Bildung. Deutsche und Tschechen. 1993, č. 132, s. 44-49.

12. BOLTON, Jonathan. Palmy za polárním kruhem: o nesamozřejmosti samizdatu v Ledererových Českých rozhovorech. Česká literatura. 2016, roč. 64, č. 6, s. 895-905. ISSN 0009-0468.

13. BOLTON, Jonathan. Šaman, zelinář a „život v pravdě“. Jednoho dne se v našem zelináři cosi vzbouří : eseje o Moci bezmocných. Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2016, s. 27-33. ISBN 978-80-7285-200-0.

14. BONAGURO, Angelo. Odvtedy zbieram svedectvá.. Sviečková manifestácia I. : štúdie : spomienky a svedectvá. Bratislava : Ústav pamäti národa, 2015, s. 229-232. ISBN 978-80-89335-75-6.

15. BRENNER, Christiane. Der zweite Weg zur Revolution von 1989 ? : über die neuen Arbeiten Milan Otáhals. Bohemia. 1995, s. 420-424. ISSN 0523-8587.

16. BROCKA, Július. Sviečková manifestácia svojím nenásilným charakterom výrazne prispela k tomu, že November 1989 bol u nás rovnako nenásilný. Sviečková manifestácia I. : štúdie : spomienky a svedectvá. Bratislava : Ústav pamäti národa, 2015, s. 154-164. ISBN 978-80-89335-75-6.

17. BRODNIEWICZ, Joanna. „Různé zlé věci jsou stimu lací pro dobré věci, pro hrdinství” – przypadek Oto Mádra (1948-1968). Bohemistyka. 2016, č. 3, s. 271-296. ISSN 1642-9893.

18. BROWN, Gareth. Ladislav Klíma and the Klímaesque in the Czech Underground. Slovo a smysl. 2006, roč. 3, č. 6, s. 227-240. ISSN 1214-7915.

19. BRYANT, Chad Carl. Whose Nation? Czech Dissidents and History Writing from a Post-1989 Perspective. History and memory. 2000, roč. 12, č. 1, s. 30. ISSN 0935-560X.

20. BUGGE, Peter. Normalization and the Limits of the Law: The Case of the Czech Jazz Section. East European Politics and Societies and Cultures. 2008, roč. 22, č. 2, s. 282-318. ISSN 0888-3254.

21. CACCAMO, Francesco. Mezi exilem, domácí opozicí a mezinárodním veřejným míněním: exilový časopis Listy. Soudobé dějiny. 2013, roč. 20, č. 3, s. 345-378. ISSN 1210-7050.

22. CACCAMO, Francesco. Una primavera lunga quaranta anni. Le interpretazioni del 1968 cecoslovacco. ESamizdat. 2009, roč. 7, č. 2, s. 81-92. ISSN 1723-4042.

23. CAPELLE-POGACEAN, Antonela. Melancholie disidentů. Demokracie v Evropě : příspěvky k tématu demokratického občanství v Evropě. Praha : Prostor, 2006, s. 115-125. ISBN 80-7260-162-8.

24. CAREY, Phyllis. Havel’s The Memorandum and the Despotism of Technology. Critical Essays on Václav Havel. New York : G. K. Hall, 1999, s. 173-183. ISBN 0-7838-8463-X.

25. CATALANO, Alessandro. Zdeněk Mlynář a hledání socialistické opozice: od aktivní politiky přes disent k ediční činnosti v exilu. Soudobé dějiny. 2013, roč. 20, č. 3, s. 277-344. ISSN 1210-7050.

26. CRÉPON, Marc. La lecon de Havel: une lecture de la „Lettre ouverte a Gustáv Husák“. La nouvelle Alternative. 2007, roč. 22, č. 72, s. 15-27. ISSN 0764-7565.

27. CZAPLIŃSKA, Joanna. Recepce české exilové a nezávislé literatury v pařížské Kultuře. Život je jinde..? : Česká literatura, kultura a společnost v sedmdesátých a osmdesátých letech dvacátého století: Materiály. Praha : Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2002, s. 71-79. ISBN 80-85778-35-1.

28. CZAPLIŃSKA, Joanna. Vyrovnání s totalitou ve vzpomínkové tvorbě exilových autorů po roce 1968. Česká a polská emigrační literatura = Emigracyjna literatura czeska i polska : Sborník z mezinárodní vědecké konference. Opava : Slezská univerzita, 2002, s. 115-121. ISBN 80-7248-169-X.

29. DAHRENDORF, Ralf. Svůj názor neměním. Listy. 1993, roč. 23, č. 4, s. 31. ISSN 1210-1222.

30. DANAHER, David S. Ideologie jako performativní akt v Moci bezmocných. Jednoho dne se v našem zelináři cosi vzbouří : eseje o Moci bezmocných. Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2016, s. 257-262. ISBN 978-80-7285-200-0.

31. DANYEL, Jürgen, SCHEVARDO, Jennifer. Die Oberfläche und die Untergründe = Povrch a podzemí. Performing 68/89. Berlin : Metropol. Verl., 2008, s. 326-334. ISBN 978-3-940938-25-1.

32. DANYEL, Jürgen. 1968/1989 – přelomy a mezidobí. ZIPP – česko-německé kulturní projekty. Berlin : ZIPP – česko-německé kulturní projekty, 2008, s. 7-12.

33. DAY, Barbara. Jak vykládat zelináře. Jednoho dne se v našem zelináři cosi vzbouří : eseje o Moci bezmocných. Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2016, s. 231-241. ISBN 978-80-7285-200-0.

34. DEMETZ, Peter. Vertriebene und Emigranten: Glosse zu Bradley F. Abrams. Transit. 1995, č. 10, s. 194-199.

35. DONERT, Celia. Charter 77 and the Roma: Human Rights and Dissent in Socialist Czechoslovakia. Human Rights in the Twentieth Century. New York : Cambridge University Press, 2011, s. 191-211. ISBN 978-0-521-14257-1.

36. DUPRÉ LA TOUR, Nathanaël. Trois porte-parole de la Charte 77 face au „retour a l’Europe“. La nouvelle Alternative. 2007, roč. 22, č. 72, s. 167-178. ISSN 0764-7565.

37. EIDLIN, Fred H. ‚Capitulation‘, ‚Resistance‘ and the Framework of ‚Normalization‘: The August 1968 Invasion of Czechoslovakia and the Czechoslovak Response. Journal of Peace Research. 1981, roč. 18, č. 4, s. 319-332. ISSN 1460-3578.

38. EICHWEDE, Wolfgang. Helsinki und Hanka [Mejdrová]. Křižovatky dvou životů : sborník k poctě Hany Mejdrové a Miloše Hájka. Praha : Masarykova dělnická akademie, 2008, s. 43-56. ISBN 978-80-903670-7-4.

39. ELLMENREICH, Renate. Begegnung in Prag. Dissidenten, Präsidenten und Gemüsehändler : Tschechische und ostdeutsche Dissidenten 1968-1998. Essen : Klartext, 1998, s. 37-40. ISBN 3-88474-678-2.

40. ELSHTAIN, Jean Bethke. A Man for This Season: Václav Havel on Freedom and Responsibility. Perspectives on Political Science. 1992, roč. 21, č. 4, s. 207-211. ISSN 1930-5478.

41. FABRITIUS, Heinke. Zorka Ságlová und The Plastic People of the Universe: Netzwerke des böhmischen Underground: Aktion – Musik – Land Art. Spielplätze der Verweigerung : Gegenkulturen im östlichen Europa nach 1956. Köln : Böhlau, 2014, s. 66-83. ISBN 978-3-412-22268-0.

42. FALK, Barbara J. Moc bezmocných a Havlův princip odpovědnosti. Jednoho dne se v našem zelináři cosi vzbouří : eseje o Moci bezmocných. Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2016, s. 41-46. ISBN 978-80-7285-200-0.

43. FALK, Barbara J. The Legacies of Charter 77: the „gift“ of democratic dissent. Charta 77 : od obhajoby lidských práv k demokratické revoluci 1977-1989 = Charter 77 : from the assertion of human rights to a democratic revolution, 1977-89 : sborník z konference = the proceedings of the conference. Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2008, s. 33-53. ISBN 978-80-7285-090-7.

44. FEINBERG, Joseph Grim. Nedokončený příběh středoevropského disentu. Dějiny-teorie-kritika. 2014, roč. 11, č. 2, s. 293-318. ISSN 1214-7249.

45. FEINDT, Gregor. Opposition und Samizdat in Ostmitteleuropa. Strukturen und Mechanismen unabhängiger Periodika in vergleichender Perspektive. Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung. 2016, roč. 65, č. 1, s. 17-42. ISSN 0948-8294.

46. FRYBES, Marcin. Par-dela les montagnes: les contacts entre les milieux de l’opposition démocratique de Pologne et de Tchécoslovaquie 1977-1989. La nouvelle Alternative. 2007, roč. 22, č. 72, s. 107-117. ISSN 0764-7565.

47. FUCHS, Jürgen. Wo ist diese Verbundenheit geblieben? Dissidenten, Präsidenten und Gemüsehändler : Tschechische und ostdeutsche Dissidenten 1968-1998. Essen : Klartext, 1998, s. 11-18. ISBN 3-88474-678-2.

48. GAMMELGAARD, Karen. The Discursive Battle in 1988 over the Czechoslovak State Holiday 28 October. Scando-Slavica. 2011, roč. 57, č. 1, s. 48-67. ISSN 1600-082X.

49. GARTON ASH, Timothy. Prague: Intellectuals and Politicians. Critical Essays on Václav Havel. New York : G. K. Hall, 1999, s. 57-71. ISBN 0-7838-8463-X.

50. GAST, Christiane Uhlig. Die Emigration von Tschechen und Slowaken in die Schweiz. Prager Frühling: Mythos und Realität : Erinnerungsbuch: 1968-2008. Basel : Universitätsbibliothek, 2008, s. 57-66. ISBN 978-3-7965-2510-0.

51. GEHRKE, Bernd. DDR-Opposition in den siebziger Jahren und die „Solidarität mit Prag“. Charta 77 : od obhajoby lidských práv k demokratické revoluci 1977-1989 = Charter 77 : from the assertion of human rights to a democratic revolution, 1977-89 : sborník z konference = the proceedings of the conference. Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2008, s. 127-151. ISBN 978-80-7285-090-7.

52. GERSHMAN, Carl. Michnik’s Homage to Havel. Journal of Democracy. 2015, roč. 26, č. 1, s. 183-187. ISSN 1086-3214.

53. GLUŠKO, Elena. „Češi, jsme vaši bratři“: příspěvek k dějinám vzájemných kontaktů SSSR a Československa v letech 1968-1989. Protikomunistický odboj v strednej a východnej Európe : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava 14.-16.novembra 2011. Bratislava : Ústav pamäti národa, 2012, s. 179-208. ISBN 978-80-89335-50-3.

54. GLUŠKO, Elena. Jesus as a Political Leader: the Defense of Politics among Catholics in Czech Lands in the Period of „Normalization“ (1968-1989), on the Pasis of the Journal Studie. Prenasledovanie cirkví v komunistických štátoch strednej a východnej Európy = Persecution of Churches in the Communist Countries in Central and Eastern Europe : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Bratislava : Ústav pamäti národa, 2010, s. 461-472. ISBN 978-80-89335-28-2.

55. GOETZ-STANKIEWICZ, Marketa. Variations of Temptation: Václav Havel’s Politics of Language. Critical Essays on Václav Havel. New York : G. K. Hall, 1999, s. 228-240. ISBN 0-7838-8463-X.

56. GOLDMANN, Henry. Rozhovor se členem Amnesty International Henrym Goldmannem o jeho cestách na pražské procesy na konci 70. let a dokumentace k jeho činnosti ve prospěch československých vězňů svědomí. Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných : politická perzekuce, opozice a nezávislé aktivity v Československu v letech 1978-1989 : sborník grantového projektu. 2008, č. 2, s. 134-165. ISBN 978-80-254-2077-5.

57. GÖLZ, Christine. Underground goes Pop: Octobriana, der Kalte Krieg und ein verlorenes Spiel. Spielplätze der Verweigerung : Gegenkulturen im östlichen Europa nach 1956. Köln : Böhlau, 2014, s. 106-128. ISBN 978-3-412-22268-0.

58. GOTOVSKA-HENZE, Teodorička. Za idejno-političeskija profil na čechoslovaškata Charta’77. Istoričeski pregled. 1999, roč. 55, č. 3, s. 145-157. ISSN 0323-9748.

59. GRABIŃSKI, Tomasz. Dominika Tatarki przygody z historia. Došwiadczenia trzech generacji Polaków, Czechów i Sľowaków 1918-1998 Zkušenost tří generací Poláků, Čechů a Slováků 1918-1998. Wrocľaw : Staľa Wspólna Polsko-Czeska Komisja Nauk Humanistycznych, 1998, s. 225-230. ISBN 83-909164-3-6.

60. GRÉMION, Pierre. Une chronique de la réception francaise de la Charte 77. La nouvelle Alternative. 2007, roč. 22, č. 72, s. 119-127. ISSN 0764-7565.

61. HAAS, Susan D. Radio Free Europe’s Central Newsroom: Journalists as Émigrés. Voices of freedom – western interference? : 60 years of Radio Free Europe. Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 2015, s. 147-175. ISBN 978-3-525-37310-1.

62. HAGEN, Trever. Converging on Generation: Musicking in Normalized Czechoslovakia. East Central Europe. 2011, roč. 38, č. 2, s. 307-335. ISSN 0094-3037.

63. HANEL, Olaf. Od rezistence k opozici a zpět. České umění 1939-1999 : Programy a impulzy : Sborník sympozia. Praha : Vědecko-výzkumné pracoviště AVU, 2000, s. 111-120. ISBN 80-238-6905-1.

64. HANNICH-BODE, Ingrid. Autobiographien aus dem Exil: Literatur, Kunst und Musik – eine Bibliographie. Rückblick und Perspektiven. München : Edition text + kritik, 1996, s. 200-208. ISBN 3-88377-529-0.

65. HENRICH-FRANKE, Christian. In the Juridical Loophole: Radio Free Europe and the International Legality of Broadcast Transmissions across the Iron Curtain. Voices of freedom – western interference? : 60 years of Radio Free Europe. Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 2015, s. 93-107. ISBN 978-3-525-37310-1.

66. HRABIK SAMAL, Mary. Ženy a neoficiální kultura a literatura v Československu v letech 1969-1989. Prítomnosť minulosti Minulosť pritomnosti. Bratislava : Nadácia Milana Šimečku, 1996, s. 81-95. ISBN 80-967156-8-2.

67. HUDABIUNIGG, Ingrid. Eduard Goldstückers Hoffnung auf einen ‚Sozialismus mit menschlichem Antlitz‘. Exile in and from Czechoslovakia during the 1930s and 1940s. Amsterdam ; New York : Rodopi, 2009, s. 267-287. ISBN 978-90-420-2959-0.

68. ISAAC, Jeffrey C. Rethinking the Legacy of Central European Dissidence. Common Knowledge. 2004, roč. 10, č. 1, s. 119-129. ISSN 1538-4578.

69. JANCAR-WEBSTER, Barbara. Women in the Opposition in Poland and Czechoslovakia. Women, state, and party in Eastern Europe. Durham : Duke University Press, 1985, s. 168-185. ISBN 0-8223-0659-X.

70. JÄRVINEN, Jouni. Charta 77 – ihmisoikeuksia ja poliittisia vainoja Tšekkoslovakiassa. Historiallinen Aikakauskirja. 2004, roč. 102, č. 1, s. 58-70. ISSN 0018-2362.

71. JASIŃSKI, Mirosław. From the underground to diplomacy: the Polish-Czechoslovak Solidarity. The Visegrad Group : a Central European Constellation : Publication on the occasion of the 15th Anniversary of the Visegrad Group. Bratislava : International Visegrad Fund, 2006, s. 126-129. ISBN 80-969464-7-1

72. JAŽBOROVSKAJA, Inessa Sergejevna. Sistemnaja i vnesistemnaja oppozicija v kontekste vnutri- i vnešnepolitičeskich otnošenij v „socialističeskom sodružestve“. Inakomyslie v uslovijach „realnogo socializma“. Moskva : Institut slavjanovedenija RAN, 2014, s. 14-31. ISBN 978-5-7576-0318-6.

73. JOHNSON, A. Ross. The Uninvited Guest – Radio Free Europe in the Federal Republic of Germany. Voices of freedom – western interference? : 60 years of Radio Free Europe. Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 2015, s. 77-91. ISBN 978-3-525-37310-1.

74. JUDT, Tony. Nineteen Eighty-Nine: the End of Which European Era? The Revolutions of 1989. London : Routledge, 1999, s. 165-180. ISBN 0-415-16950-X.

75. JUDT, Tony. The Dilemmas of Dissidence: the Politics of Opposition in East-Central Europe. Crisis and Reform in Eastern Europe. New Brunswick : Transaction, 1991, s. 253-301. ISBN 0-88738-311-4.

76. KACZOROWSKI, Aleksander. Havlova výstraha. Jednoho dne se v našem zelináři cosi vzbouří : eseje o Moci bezmocných. Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2016, s. 47-51. ISBN 978-80-7285-200-0.

77. KACZOROWSKI, Aleksander. Můj AJL: k devadesátým narozeninám (* 2. března 1924). Listy : dvouměsíčník pro politickou kulturu a občanský dialog. 2014, roč. 44, č. 1, s. 12-15. ISSN 1210-1222.

78. KACZOROWSKI, Aleksander. Przestroga Havla. Rzeczpospolita (Wyd. zasadnicze). 2015, č. 296, s. 38. ISSN 0208-9130.

79. KAMIŃSKI, Łukasz. Polská opozice a Charta 77.  In: Charta 77. Od obhajoby lidských práv k demokratické revoluci. 1977-1989. Sborník z konference k 30. výročí Charty 77. Praha 21.-23. března 2007. = Charter 77: From the Assertion of Human Rights to a Democratic Revolution 1977-89. The Proceedings of the Conference to mark 30th Anniversary of Charter 77. Prague, 21-23 March 2007 / Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., 2008, s. 281-291. ISBN 978-80-7285-090-7.

80. KAMM, Henry. Civic Forum: politics on a shoestring. (Srbsko-česká spolupráce v době normalizace ‚s leading political Srbsko-česká spolupráce v době normalizace organization). The New York Times, Dec 6, 1989, č. 139, s. A10(N) pA18(L). ISSN 0362-4331.

81. KAMM, Henry. Protest rallies resume in Prague in effort to oust new government. (Czechoslovakia). The New York Times, Dec 5, 1989, č. 139, s. A1(N) pA1(L). ISSN 0362-4331.

82. KAMMAS, Anthony. Václav Havel’s Absurd Route to Democracy. Critical Horizons : A Journal of Philosophy and Social Theory. 2008, roč. 9, č. 2, s. 215-238. ISSN 1440-9917.

83. KATREBOVA-BLEHOVA, Beata. The opposition movement in Slovakia in the period of normalisation. Remembrance and Solidarity. 2014, č. 3, s. 41-62. ISSN 2084-3518.

84. KENNEY, Padraic. Opposition Networks and Transnational Diffusion in the Revolutions of 1989. Transnational Moments of Change : Europe 1945, 1968, 1989. Lanham : Rowman & Littlefield Publ., 2004, s. 207-223.

85. KILBURN, Michael, VANĚK, Miroslav. The Ecological Roots of a Democracy Movement: environmenalism propelled the human rights agenda of a generation of young activists in the former Czechoslovakia. Human rights dialogue. Ser. 2. 2004, s. 8-9. ISSN 1540-0123.

86. KILBURN, Michael J. The Irony of Antipolitics: an exercise in critical sympathy. Charta 77 : od obhajoby lidských práv k demokratické revoluci 1977-1989 = Charter 77 : from the assertion of human rights to a democratic revolution, 1977-89 : sborník z konference = the proceedings of the conference. Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2008, s. 69-89. ISBN 978-80-7285-090-7.

87. KLEBERG, Olof. Nic nesmí stát v cestě k vytčenému cíli: o záslužné práci Františka Janoucha ve Švédsku ve prospěch Československa. Bez Františka Janoucha ani moře nešplouchá : Františku Janouchovi k narozeninám. Praha : Československé dokumentační středisko, 2016, s. 78-83. ISBN 978-80-906181-1-4.

88. KORDAS, Jerzy. Solidarnosc Polsko-Czechoslowacka na Dolnym Slasku w latach 1981-89 ze szczególnym uwzglednieniem Ziemi Klodzkiej. Kladský sborník. 2016, s. 175-190. ISSN 1212-1223.

89. KOTOWSKI, Albert S. Die Krisen des Kommunismus in der Tschechoslowakei und in Polen: Gemeinsamkeiten und Unterschiede. Regionálne dejiny a dejiny regiónov. Prešov : Katedra dejín FHPV PU, 2004, s. 293-300.

90. KOWALSKA, Urszula. „Byl to život na sopce, život pod zavalem, život v tekouci lavině“: o „dysydenckim getcie“ według Pavla Kohouta. Poznańskie Studia Slawistyczne. 2014, č. 6, s. 145-156. ISSN 2084-3011.

91. KRAPFL, James. Nuda, apokalypsa a poté. Jednoho dne se v našem zelináři cosi vzbouří : eseje o Moci bezmocných. Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2016, s. 43-59. ISBN 978-80-7285-200-0.

92. KRAUS, Michael. La Charte 77 trente ans apres. La nouvelle Alternative. 2007, roč., 22, č. 72, s. 141-153. ISSN 0764-7565.

93. KRAWCZYK, Andrzej. Karta 77 – zew wolności. Mówią Wieki : magazyn historyczny. 2007, č. 10, s. 22-27. ISSN 1230-4018.

94. KUNTER, Katharina. Náboženství a disent: Příspěvek českého protestantismu k hnutí za občanská práva Charta 77. Náboženství a národ: Češi, Němci a Slováci ve 20. století. Ústí nad Labem : pro Česko-německou a Slovensko-německou komisi historiků vydává nakladatelství Kristina Kaiserová – albis international, 2015, s. 142-159. ISBN 978-80-86971-59-9.

95. KUSIN, Vladimir V. Challenge to Normalcy: Political Opposition in Czechoslovakia, 1968-77. Opposition in Eastern Europe. London : Macmillan, 1979, s. 26-59. ISBN 0-333-25971-8.

96. KUSIN, Vladimir V. Reform and Dissidence in Czechoslovakia. Current History : a world affairs journal. 1987, roč. 86, č. 523, s. 361-364. ISSN 0011-3530.

97. LAIGNEL-LAVASTINE, Alexandra. La dissidence, une pensée humaniste pour l’Europe réunifiée. La nouvelle Alternative. 2007, roč. 22, č. 72, 179-189. ISSN 0764-7565.

98. LAIGNET-LAVASTINE, Alexandra. Jan Patocka, l’esprit de la dissidence. La nouvelle Alternative. 1998, s. 51-57. ISSN 0764-7565.

99. LANDRES, J. Shawn. Truth and consequences: Patočka, Havel, and temptation. Communio viatorum : a theological journal. 2003, roč. 45, č. 2, s. 134-152. ISSN 0010-3713.

100. LEPEUPLE, Anne-Chantal. „Radio Free Europe“ et „Radio Liberty“: 1950-1994. Vingtieme Siecle. 1995, č. 48, s. 31-45.

101. MACREA-TOMA, Ioana. The Intricacies of a (Cold) War of Ideas: Radio Free Europe from Above and from Below. Voices of freedom – western interference? : 60 years of Radio Free Europe. Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 2015, s. 109-146. ISBN 978-3-525-37310-1.

102. MAIER, Hans. Die Kirchen im Diskurs mit den Dissidentenbewegungen und die Rolle des Papstes. Wechselwirkungen Ost-West : Dissidenz, Opposition und Zivilgesellschaft 1975-1989. Köln ; Weimar : Böhlau Verl., 2007, s. 97-109. ISBN 978-3-412-23306-8.

103. MAYER, Francoise. Justice rétroactive et identification politique: Les Tcheques et leur passé communiste apres 1989. Les Tcheques au XXe siecle. Matériaux pour l’histoire de notre temps. Paris : L’Association des amis de la BDIC et du musée, 2000, s. 50-56. ISSN 0769-3206.

104. MAYER, Françoise. La prison pour passé, la résistance pour mémoire: la Confédération des anciens détenus politiques. Mémoires du communisme en Europe centrale. Praha : CeFReS, 2001, s. 121-158. ISBN 80-86311-09-0.

105. MCRAE, Rob. President Havel. Critical Essays on Václav Havel. New York : G. K. Hall, 1999, s. 98-102. ISBN 0-7838-8463-X.

106. MEGAN, Martin. The growth of Czech feminism: analyzing resistance activities through a gendered lens, 1968 to 1993. Gender – rovné příležitosti – výzkum. 2009, roč. 10, č. 1, s. 37-44. ISSN 1213-0028.

107. MICHEL, Bernard. Le réveil des catholiques en Tchécoslovaquie. Vers une mutation de société : La marche de l’Europe de l’Est vers la démocratie. Paris : Presses Universitaires de France, 1991, s. 63-72. ISBN 2-13-044246-3.

108. MIKKONEN, Simo. The „Freedom Radios“ in the US Cold War Strategy: A Discussion of the Projects and Objectives that Led to the Establishment of Radio Free Europe and Radio Liberty. Voices of freedom – western interference? : 60 years of Radio Free Europe. Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 2015, s. 15-34. ISBN 978-3-525-37310-1.

109. MISZEWSKI, Dariusz. Cooperation between Polish and Czech anti-communist opposition in the 1980s. From political and historical studies. Stockolm : Arta for Communication and Solidarity – SCCCK, 2014, s. 119-132. ISBN 9789163748769.

110. MOREE, Dana. Leaving a Trail: Sense of Life and Women’s Activism. Communio viatorum : a theological journal. 2016, roč. 58, č. 1, s. 94-116. ISSN 0010-3713.

111. MUSATOV, Valerij Leonidovič. Oppozicionnyje dviženija i protestnyje projavlenija v SSSR i jevropejskich socialističeskich stranach v 1970-je – 1980-je gg. Subjektivnyje zametki. Inakomyslie v uslovijach „realnogo socializma“. Moskva : Institut slavjanovedenija RAN, 2014, s. 32-59. ISBN 978-5-7576-0318-6.

112. NEUBERT, Ehrhart. Die Teilung Europas in den Debatten der ostmitteleuropäischen Dissidenz. Wechselwirkungen Ost-West : Dissidenz, Opposition und Zivilgesellschaft 1975-1989. Köln ; Weimar : Böhlau Verl., 2007, s. 31-45. ISBN 978-3-412-23306-8.

113. NEUBERT, Ehrhart. Einführung: Oppositions- und Freiheitsbewegungen im früheren Ostblock. Oppositions- und Freiheitsbewegungen im früheren Ostblock. Freiburg im Breisgau : Herder, 2003, s. 19-55. ISBN 3-451-20193-3.

114. NUMERATO, Dino. Between Small Everyday Practices and Glorious Symbolic Acts : Sport-Based Resistance Against the Communist Regime in Czechoslovakia. Sport in Society : Cultures, Commerce, Media, Politics. 2010, roč. 13, č. 1, s. 107-120. ISSN 1743-0437.

115. OTTAWAY, James H. An American Capitalist Meets a Czech Dissident. Kočka, která nikdy nespí = The Cat Who Never Sleeps : Jiřině Šiklové k narozeninám = To Jiřina Šiklová on her birthday. Praha : James H. Ottaway, 2005, s. 219-227. ISBN 80-239-5935-2.

116. PARFIANOWICZ-VERTUN, Weronika. „Pisać też będę ohydnie“: praktyki piśmienne czeskiego undergroundu. Teksty Drugie : teoria literatury, krytyka, interpretacja. 2015, č. 4, s. 159-182. ISSN 0867-0633.

117. PARFIANOWICZ-VERTUN, Weronika. Porażka kultury porażki?: czeski underground na rozdrożu. Opcje. 2015, č. 4, s. 26-29. ISSN 1230-9982.

118. PERZI, Niklas. Die sozialistische Opposition in der ČSSR vom Prager Frühling bis zur Charta 77. Reflexionen über das Jahr 1968 : Vorträge. Ústí n.L. : Ústav slovansko-germánských studií UJEP, 1999, s. 101-113. ISBN 80-902241-6-4.

119. PONTUSO, James F. The Dissident Reception: how Charter 77 won the West. Charta 77 : od obhajoby lidských práv k demokratické revoluci 1977-1989 = Charter 77 : from the assertion of human rights to a democratic revolution, 1977-89 : sborník z konference = the proceedings of the conference. Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2008, s. 57-66. ISBN 978-80-7285-090-7.

120. PONTUSO, James F. Zelinář a soucit. Jednoho dne se v našem zelináři cosi vzbouří : eseje o Moci bezmocných. Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2016, s. 97-99. ISBN 978-80-7285-200-0.

121. PONTUSO, James. The political philosophy of Václav Havel. Critical Review of International Social and Political Philosophy. 2002, roč. 5, č. 1, s. 43-80. ISSN 1369-8230.

122. POPESCU, Delia. Podávat svědectví: Havlův odkaz v Moci bezmocných. Jednoho dne se v našem zelináři cosi vzbouří : eseje o Moci bezmocných. Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2016, s. 89-95. ISBN 978-80-7285-200-0.

123. PUSTEJOVSKY, Otfrid. Begegnungen im „Exil“: Deutschland 1948-1989. 60 Jahre Adalbert Stifter Verein : Festakt, Chronik 1998-2007, Kolloquium. München : Adalbert Stifter Verein, 2008, s. 171-190. ISBN 978-3-940098-02-3

124. PYNSENT, Robert B. Buditel růžových srdcí. Jednoho dne se v našem zelináři cosi vzbouří : eseje o Moci bezmocných. Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2016, s. 211-223. ISBN 978-80-7285-200-0.

125. QUACK, Sibylle. Die Aktualität der Frauen- und Geschlechterforschung für die Exilforschung. Rückblick und Perspektiven. München : Edition text + kritik, 1996, s. 31-43. ISBN 3-88377-529-0.

126. RAINER M., JÁNOS, Rainer M., János. The Effect of Charter 77 on the Hungarian political opposition movement. Charta 77 : od obhajoby lidských práv k demokratické revoluci 1977-1989 = Charter 77 : from the assertion of human rights to a democratic revolution, 1977-89 : sborník z konference = the proceedings of the conference. Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2008, s. 293-298. ISBN 978-80-7285-090-7.

127. RICŒUR, Paul. Pocta Janu Patočkovi. Filosofický časopis. 1991, roč. 39, č. 1, s. 5-12. ISSN 0015-1831.

128. RUDENKO, Inna. Nepodvižnyje zvezdy „Chartii-77“. Novoje vremja. 1991, č. 13, s. 28-30. ISSn 0137-0723.

129. RUPNIK, Jacques. L’héritage de la Charte 77, de la dissidence a la naissance d’un espace public européen. La nouvelle Alternative. 2007, roč. 22, č. 72, s. 3-13. ISSN 0764-7565.

130. RUPNIK, Jacques. The Legacy of Charter 77 and the emergence of a European public space. Charta 77 : od obhajoby lidských práv k demokratické revoluci 1977-1989 = Charter 77 : from the assertion of human rights to a democratic revolution, 1977-89 : sborník z konference = the proceedings of the conference. Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2008, s. 17-28. ISBN 978-80-7285-090-7.

131. SCRUTON, Roger. Honorary doctors’s adress. The Crossroads of European Culture 1998 : Responsibilities and Hopes : Proceedings. Brno : Brno University of Technology, 1999, s. 415-421.

132. SCRUTON, Roger. Moc bezmocných: několik myšlenek z dálky. Jednoho dne se v našem zelináři cosi vzbouří : eseje o Moci bezmocných. Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2016, s. 35-39. ISBN 978-80-7285-200-0.

133. SHINOHARA, Taku. Historical Consciousness and Civil Ethics: debating the ‚Painful Past‘ and Reviving ‚Central Europe‘ among Dissident Circles in the 1980s. Regions in Central and Eastern Europe : past and present. Sapporo : Slavic Research Center, Hokkaido University, 2007, s. 231-253.

134. SHORE, Marci. The Sacred and the Myth: Havel’s Greengrocer and the Transformation of Ideology in Communist Czechoslovakia. Contagion: Journal of Violence, Mimesis, and Culture. 1996, č. 3, s. 163-182. ISSN 1075-7201.

135. SHRIVER, Thomas E., ADAMS, Alison E. Cycles of Repression and Tactical Innovation: The Evolution of Environmental Dissidence in Communist Czechoslovakia. The Sociological Quarterly. 2010, roč. 51, č. 2, s. 329-354. ISSN 0038-0253.

136. SCHALLER, Klaus. Erinnerungen an Jan Patočka. Philosophische Korrespondenz 1936-1977. Würzburg : Königshausen & Neumann, 2010, s. 166-172. ISBN 978-3-8260-4317-8

137. SCHEUR, Wolfgang. Briefwechsel Prag – Hannover 1983. Ve službách společné věci = Im Dienst der gemeinsamen Sache : Wolfgang Scheur a Praha 1981-1989 = Wolfgang Scheur und Prag 1981-1989. Brno : Atlantis, 2001, s. 280-322. ISBN 80-7108-226-0.

138. SCHEUR, Wolfgang. Intrepid and Indefatigable. Kočka, která nikdy nespí = The Cat Who Never Sleeps : Jiřině Šiklové k narozeninám = To Jiřina Šiklová on her birthday. Praha : James H. Ottaway, 2005, s. 240-241. ISBN 80-239-5935-2.

139. SCHEUR, Wolfgang. Unerschrocken und unermüdlich. Prager Frühling: Mythos und Realität : Erinnerungsbuch: 1968-2008. Basel : Universitätsbibliothek, 2008, s. 80. ISBN 978-3-7965-2510-0.

140. SCHIFF, Stephen. Havel’s Choice. Critical Essays on Václav Havel. New York : G. K. Hall, 1999, s. 75-89. ISBN 0-7838-8463-X.

141. SCHMID, Daniel C. Bleiben oder zurückkehren?: Zur Entstehung und Wirkungsgeschichte der tschechoslowakischen Exilzeitschrift Zpravodaj. Wege der Kommunikation in den Geschichte Osteuropas. Köln : Böhlau, 2002, s. 134-144. ISBN 3412127019.

142. SKILLING, H. Gordon. Archiv der Freiheit. Prager Frühling: Mythos und Realität : Erinnerungsbuch: 1968-2008. Basel : Universitätsbibliothek, 2008, s. 86-92. ISBN 978-3-7965-2510-0.

143. SKILLING, H. Gordon. Archive of Freedom. Acta contemporanea : K pětašedesátinám Viléma Prečana. Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1998, s. 377-399. ISBN 80-85270-73-0.

144. SOKOL, Elena. In Search of the Other, In Search of Self: Travel Narratives of Iva Pekárková. Morava viděna z vnějšku : výběr přednášek. 1. Ostrava : Repronis, 2006, s. 385-389. ISBN 80-7329-129-0.

145. SPYCHALSKI, Mirosław. Muzyczno-erotyczne życie czeskiej opozycji. Dziennik : Polska, Europa, świat. 2008, č. 197, s. 16-17. ISSN 1895-6742.

146. STEGMANN, Natali. Open Letters: Substance and Circumstances of Communication Processes in Late Socialist Czechoslovakia and Poland. Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung. 2016, roč. 65, č. 1, s. 43-63. ISSN 0948-8294.

147. STERN, J. P. Havel’s Castle. Critical Essays on Václav Havel. New York : G. K. Hall, 1999, s. 31-43. ISBN 0-7838-8463-X.

148. STERN, Silke. Die tschechoslowakische Emigration: Österreich als Erstaufnahme- und Asylland. Prager Frühling : das internationale Krisenjahr 1968. Sonderband 9/1, Beiträge. Köln : Böhlau Verlag, 2008, s. 1025-1042. ISBN 978-3-412-20207-1.

149. SWARTZ, Richard. Tschechoslowakei: die intellektuelle Formierung der Opposition seit den 1970er Jahren. Wechselwirkungen Ost-West : Dissidenz, Opposition und Zivilgesellschaft 1975-1989. Köln ; Weimar : Böhlau Verl., 2007, s. 55-59. ISBN 978-3-412-23306-8.

150. SZULECKI, Kacper. Hijacked Ideas: Human Rights, Peace, and Environmentalism in Czechoslovak and Polish Dissident Discourses. East European Politics and Societies, 2011, roč. 25, č. 2, s. 272. ISSN 0888-3254.

151. SZULECKI, Kacper. Jak je obtížné žít v pravdě. Jednoho dne se v našem zelináři cosi vzbouří : eseje o Moci bezmocných. Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2016, s. 109-117. ISBN 978-80-7285-200-0.

152. ŠERLAIMOVA, Svetlana Aleksandrovna. Češskije pisateli-dissidenty i emigranty v period „normalizacii“: ot duchovnogo liderstva k otkazu ot ideologii. Inakomyslie v uslovijach „realnogo socializma“. Moskva : Institut slavjanovedenija RAN, 2014, s. 668-680. ISBN 978-5-7576-0318-6.

153. ŠIROKOVA, Ljudmila Fedorovna. „Kultura kak obščenije“. Koncepcija razvitija obščestva v tvorčestve D. Tatarki. Inakomyslie v uslovijach „realnogo socializma“. Moskva : Institut slavjanovedenija RAN, 2014, s. 681-690. ISBN 978-5-7576-0318-6.

154. TEMPLIN, Wolfgang. Charta 77 – Nähe und Einfluss. Charta 77 : od obhajoby lidských práv k demokratické revoluci 1977-1989 = Charter 77 : from the assertion of human rights to a democratic revolution, 1977-89 : sborník z konference = the proceedings of the conference. Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2008, s. 267-273. ISBN 978-80-7285-090-7.

155. TENLEY, Adams. Charter 77 and the Workers’Defence Committee (KOR): the Struggle for Human Rights in Czechoslovakia and Poland. East European Quarterly. 1992, roč. 26, č. 2, s. 219-238. ISSN 0012-8449.

156. THORSDALEN, Per. Charta-77 som politisk fenomen i Tsjekkoslovakia. Nordisk Ost-Forum. 1991, roč. 5, č. 1, s. 65-72.

157. TREPTE, Hans-Christian, KLIEMS, Alfrun. Polnischer und tschechischer Dissens als kulturpolitische Bewegungen: Begriffdefinition und Selbsverständnis. Česká a polská samizdatová literatura = Czeska i polska literatura drugiego obiegu : Sborník. Opava : Slezská univerzita, 2004, s. 296-308. ISBN 80-7248-228-9.

158. TRÜTZSCHLER VON FALKENSTEIN, Eugenie. Akce „Nikola“: postup a cíle získávání emigrantů pro potřeby Státní bezpečnosti. Aktivity NKVD/KGB a její spolupráce s tajnými službami střední a východní Evropy 1945-1989 = NKVD/KGB activities and its cooperation with other secret services in Central and Eastern Europe, 1945-1989 : sborník k mezinárodní konferenci = Anthology of an international conference. Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2009, s. 121-132. ISBN 978-80-87211-24-3

159. WALCZAK, Jan. Solidarność Polsko-Czechosłowacka (SPCz): współpraca opozycji antykomunistycznej z Polski i Czechosłowacji w latach 1978-1990. Zeszyty Naukowe Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach. Studia z Nauk Społecznych. 2010, č. 3, s. 119-133. ISSN 2082-7547.

160. WILKE, Manfred. Das erste Jahr der Charta 77 in der Spiegel: Berichterstattung. Charta 77 : od obhajoby lidských práv k demokratické revoluci 1977-1989 = Charter 77 : from the assertion of human rights to a democratic revolution, 1977-89 : sborník z konference = the proceedings of the conference. Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2008, s. 105-109. ISBN 978-80-7285-090-7.

161. WILKE, Manfred. Opposition und Widerstand in der Tschechoslowakei und Polen in ihrer Bedeutung für die deutsche Einheit. Acta contemporanea : K pětašedesátinám Viléma Prečana. Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1998, s. 429-442. ISBN 80-85270-73-0.

162. WILLIAMS, Kieran. Civil Resistance in Czechoslovakia: From Soviet Invasion to „Velvet Revolution“, 1968–89. Civil Resistance and Power Politics: The Experience of Non-violent Action from Gandhi to the Present. Oxford ; New York : Oxford University Press, 2009, s. 110. ISBN 978-0-19-955201-6.

163. WILLIAMS, Kieran. Zelinářovi příbuzní. Jednoho dne se v našem zelináři cosi vzbouří : eseje o Moci bezmocných. Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2016, s. 237-241. ISBN 978-80-7285-200-0.

164. WILSON, Paul R. Poznámky z cely 379. Zápisky obviněného : diář Václava Havla 1977. Praha : Knihovna Václava Havla, 2016, s. 23-37. ISBN 978-80-87490-69-3.

165. WILSON, Paul. Václav Havel in Word and Deed. Critical Essays on Václav Havel. New York : G. K. Hall, 1999, s. 21-30. ISBN 0-7838-8463-X.

166. ZADOROŽNJUK, Èlla Grigor’jevna. Konfrontaciâ „režima normalizacii“ i oppozicii v Čehoslovakii v konce 1980-h godov XX veka. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne. 2004, č. 1, s. 23-42. ISSN 1731-7517.

167. ZADOROŽNJUK, Èlla Grigor’jevna. Kontury novogo formata gosudarstvennosti v dokumentach češskogo i slovackogo protestnych tečenij (1969-1989 gg.): obščeje i osobennoje. Inakomyslie v uslovijach „realnogo socializma“. Moskva : Institut slavjanovedenija RAN, 2014, s. 346-380. ISBN 978-5-7576-0318-6.

168. ZADOROŽNJUK, Èlla Grigor’jevna. Repernyje točki vzaimootnošenij SSSR i ČSSR / ČSFR v ocenkach oppozicii, stavšej elitoj 1969-1991 gg. Istorija, jazyk, kul’tura Central’noj i Jugo-Vostočnoj Jevropy v nacional’nom i regional’nom kontekste : k 60-letiju Konstantina Vladimiroviča Nikiforova. Moskva : Institut slavjanovedenija RAN, 2016, s. 357-376. ISBN 978-5-7576-0359-9.

169. ZADOROŽNJUK, Èlla Grigor’jevna. Specifika protestnych nastrojenij v Slovakii v posleavgustovskoje desjatiletije (1969-1979). Social’nyje posledstvija vojn i konfliktov XX veka : istoričeskaja pamjať. Moskva : Nestor-Istorija, 2014, s. 288-304. ISBN 978-5-7576-0273-8.

170. ZADOROŽNJUK, Èlla Grigor’jevna. Čechoslovackaja oppozicija posle poraženija Pražskoj vesny: ischodnyje točki idejnoj differenciacii.  1968 god – „Pražskaja vesna“ : istoričeskaja retrospektiva. Sbornik statej. Moskva : Rosspen, 2010, s. 658-686. ISBN 978-5-8243-1393-2.

171. ZAGACKI, Kenneth S. Václav Havel and The Rhetoric of Folly. Critical Essays on Václav Havel. New York : G. K. Hall, 1999, s. 127-142. ISBN 0-7838-8463-X.