Je-li však současné politické zlo především svazující tíží, již každý občan nese na sobě a v sobě, pak jedinou možností je toto zlo setřást, vymknout se z jeho moci a vydat se na cestu za pravdou. A za těchto okolností se každý opravdový zápas o vlastní duši stává činem vysloveně politickým, a to dokonce tvořivě politickým, protože již není pouhým "vymezením se" vůči něčemu (není vůči čemu se vymezovat), nýbrž shozením závaží a otevřením se vůči novému a neznámému. (Václav Benda)