Ať je to, prosím, nazýváno žurnalistikou, ale já bych, jako český historik, neměl smysl, kdybych si otázky národní morálky nekladl. Já se prostě na ty věci musím takto dívat. (Jan Tesař)